Приведення термінології, яка використовується у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 14 серпня 2019 р. № 718
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

    Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 718
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 155 “Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 44; 2011 р., № 39, ст. 1602; 2017 р., № 38, ст. 1197) слова “дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи” замінити словами “дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи”.

2. У Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 38, ст. 2372; 2007 р., № 12, ст. 429; 2015 р., № 3, ст. 56; 2016 р., № 87, ст. 2842):

1) у пункті 4:

у підпункті 4 слова “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”, а слова “дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою” — словами “дітям з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи”;

у підпункті 20 слова “дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи” замінити словами “дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи”;

2) в абзаці першому пункту 12 слова “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”, а слова “Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 19 липня 2006 р. № 999” — словами “Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 19 липня 2006 р. № 999”.

3. Пункти 16 і 17 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265; 2018 р., № 23, ст. 782), викласти в такій редакції:

“16. Комісія визначає ступінь втрати здоров’я, групу і час настання інвалідності та її причинний зв’язок із Чорнобильською катастрофою на підставі таких документів:

для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відповідної категорії, експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС про причинний зв’язок захворювання з Чорнобильською катастрофою (далі — експертний висновок міжвідомчої експертної комісії) або постанови військово-лікарської комісії про причинний зв’язок захворювання з Чорнобильською катастрофою;

для осіб, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи — посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи відповідної категорії та експертного висновку міжвідомчої експертної комісії;

для потерпілих дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, при досягненні ними 18 років — посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії “Д”, вкладки до нього та експертного висновку міжвідомчої експертної комісії.

17. Особи, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, подають:

посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій відповідної категорії;

експертний висновок міжвідомчої експертної комісії чи постанову військово-лікарської комісії про причинний зв’язок захворювання, що призвело до інвалідності, з іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, із складанням ядерних зарядів та здійсненням на них регламентних робіт.

Особи, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих, подають:

посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення відповідної категорії (за наявності);

експертний висновок міжвідомчої експертної комісії чи постанову військово-лікарської комісії про причинний зв’язок захворювання, що призвело до інвалідності, з порушенням правил експлуатації обладнання з радіаційною речовиною, порушенням правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих.”.

4. У підпункті 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 285 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1204; 2016 р., № 87, ст. 2842):

1) в абзаці першому слово “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”, а слова “дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою” — словами “дітям з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи”;

2) в абзацах другому — четвертому слово “інвалідам” замінити словами “особам з інвалідністю”;

3) в абзаці п’ятому слова “дітям-інвалідам” замінити словами  “дітям з інвалідністю”.

5. У пункті 5 Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 760 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2843):

1) в абзаці першому слово “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

“посвідчення, що підтверджує статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, віднесених до категорії 1;”.
_____________________

1 коментар: