Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни та доручив Мінветеранів забезпечити його створення.

Рішенням Уряду передбачено, що Реєстр — це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту і знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Реєстр буде вестися з метою обліку вищезазначених осіб, адміністрування їх потреб, реалізації ними пільг та інших соціальних гарантій та координації діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту зазначених осіб.


Кабінет Міністрів України
Постанова
від 14 серпня 2019 р. № 700
Київ

Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни


Відповідно до частини сьомої статті 31 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни, що додається.

2. Міністерству у справах ветеранів забезпечити створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни з внесенням до нього відомостей про:

ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни);

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

постраждалих учасників Революції Гідності;

членів сімей осіб, зазначених в абзацах другому — четвертому цього пункту, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

3. Міністерству соціальної політики, обласним, Київській міській, районним, районним у м. Києві державним адміністраціям подати Міністерству у справах ветеранів відомості про осіб, зазначених у пункті 2 цієї постанови, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, та інформацію про потребу та/або отримання соціальної допомоги згідно з визначеними пільгами з відповідних баз даних.

4. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству юстиції, Генеральній прокуратурі України, Державній прикордонній службі, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній фіскальній службі, Державній службі з питань праці, Державному центру зайнятості, Національній гвардії, Національній поліції, Пенсійному фонду України, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Управлінню державної охорони надавати на запит Міністерства у справах ветеранів для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни відомості про осіб, зазначених у пункті 2 цієї постанови, які перебувають на обліку у зазначених органах або закладах і установах, що належать до сфери їх управління, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

5. Установити, що до моменту запровадження електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру ветеранів війни з державними електронними інформаційними ресурсами розпорядники таких ресурсів в обов’язковому порядку надають на запит Міністерства у справах ветеранів інформацію в електронній формі, що міститься у відповідних державних електронних інформаційних ресурсах та необхідна для виконання Міністерством своїх повноважень, в порядку, визначеному регламентом функціонування зазначеного Реєстру.

6. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2018 р., № 41, ст. 1450) доповнити такою позицією:

“Єдиний державний реєстр ветеранів війни”.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73Немає коментарів:

Дописати коментар