Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кабінет Міністрів України постановою за №  285 від 14 травня 2015 р. затвердив розміри виплат, передбачених статтями 36 і 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ.

Так одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуватимуть в сумі:

    інвалідам I групи — 379,3 грн.;

    інвалідам II групи — 284,4 грн.;

    інвалідам III групи — 189,6 грн.

Щодо накопичувальної системи пенсійного забезпечення

ПРОЕКТ
Вноситься 
Кабінетом Міністрів України
А. ЯЦЕНЮК
“        ”                             2015 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо запровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування та єдиних принципів нарахування пенсій
_____________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51,
ст. 376 із наступними змінами):

Мінсоцполітики про компенсацію у 2015 році невикористаної "чорнобильської" відпустки

У Мінсоцполітики листом від 23.03.2015 р. № 279/20/112-15 роз’яснили порядок надання відпусток за роботу в зонах радіоактивного забруднення. Надання такої відпустки передбачено Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII (далі — Закон).

Законом України від 28.12.2014 р. № 76-VIII унесено зміни до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.02.1991 р. № 791а-XII, згідно з якими абз. 5 ч. 2, у якому надається визначення зони посиленого радіологічного контролю, виключено. За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження, буде внесено зміни до переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення.

Попри це, відповідно до ст. 47 Закону, працівникам, які трудяться (перебувають у відрядженні) на територіях зони посиленого радіоекологічного контролю, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу 30 календарних днів.