О комиссиях по определению данных по заработной плате работников за работу в зоне отчуждения 1986-1990г.г


Министру труда и социальной политики Украины 
Денисовой Л.Л.

«О комиссиях по определению данных по заработной плате работников за работу в зоне отчуждения 1986-1990г.г.»

Руководствуясь постановлением КМУ от 26.09.2012 года №886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках», созданные региональные комиссии при областных государственных администрациях при рассмотрении документов о заработной плате «чернобыльцев» столкнулись с проблемой ликвидированных, реорганизованных или перепрофилированных предприятий бывшего СССР без установления их правопреемников.

Все документы, определявшие размеры дневных (часовых) тарифных ставок, должностных окладов практически у 95% «чернобыльцев», работавших на таких предприятиях, в организациях и учреждениях в период ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС отсутствуют, что не дает возможности региональным комиссиям приступить в полном объеме к пересчету заработных плат и выдаче новых справок о заработной плате для нового пересчета пенсий органами Пенсионного Фонда Украины в регионах.

Чорнобильцям 1 категорії видають лікарняний на весь період санаторно-курортного лікування

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) пояснює: згідно з п. 16 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ, особи, віднесені до категорії 1, мають право на одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку, але зазначені обставини не виключають обов’язок страхувальників щодо виконання вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ та Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 р. № 12.

Щодо можливостей поліпшення пенсійного забезпечення інвалідів-чорнобильців

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
щодо можливостей поліпшення пенсійного забезпечення інвалідів-чорнобильців

У зв’язку з чисельними зверненнями до Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» щодо можливостей відновлення дії ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в редакції, яка діяла до 2008 року (яка передбачала встановлення мінімального пенсійного забезпечення 10, 8 і 6 мінімальних пенсій за віком відповідно для І, ІІ і ІІІ груп інвалідності), додатково до раніше наданих роз’яснень повідомляємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (доопрацьований, реєстраційний №2489а від 06.02.2014 року, автор - народний депутат України В. Кальченко), копію якого публікуємо на нашому сайті. Пропозиції до цього законопроекту надавалися Центральною Радою ВГОІ «Союз Чорнобиль України».

До уваги пенсіонерів-чорнобильців

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області звертає увагу тих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та піднімають питання про відновлення нарахування та виплати пенсій за судовими рішеннями, що основним документом, на підставі якого здійснюється їх пенсійне забезпечення, залишається постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Цей документ є основним нормативним документом для працівників пенсійних установ, тому що його чинність підтверджена рішенням Конституційного Суду України від 25.01.2012 року, а також ч.7 ст.20 Бюджетного Кодексу України.