Умови призначення пенсії особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

І. Право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Право на пенсію за Законом України  "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" мають особи, віднесені до категорій 1,2,3,4.

Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:

а) державної пенсії;
б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію. 

ІІ. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення

Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення визначено статтею 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":

1.  Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
 • які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів, - на  10 років,
 •  які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів, - на 8 років,
 • які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році - від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році - не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві - не менше 14 календарних днів у 1986 році, - на  5 років
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки понад передбачений цією статтею.

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки - 12 років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.

2. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи:
 • евакуйованим з 10-кілометрової зони відчуження у 1986  році, - на 10 років,
 • евакуйованим з інших територій зони відчуження у 1986  році, - на 8 років,
 • особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного (обов'язкового) відселення за умови, що  вони за станом на 1 січня 1993 року прожили  або відпрацювали у цій зоні не менше 2 років, - початкова знижка 4 роки та додатково 1 рік за кожний рік проживання, роботи, але не більше 9 років,
 • особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали та додатково або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 3 років, - початкова знижка 3 роки та додатково 1 рік за 2 роки проживання, роботи, але не більше 6 років,
 • особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого                 радіологічного контролю за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років, - початкова знижка 2 роки та додатково 1 рік за 3 роки проживання, роботи, але не більше 5 років
 • особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами  праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на  Чорнобильській  АЕС, що виконувалися за урядовими завданнями, - на 2 роки.
 Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 (чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею.

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 (чоловіки - 12 років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.

Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.

ІІІ. Необхідний стаж для призначення пенсії за нормами статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Пенсії відповідно до цього Закону призначаються за наявності страхового стажу не менше 15 років.

ІV. Призначення та виплата пенсій чорнобильцям

Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" .
Розміри виплат, передбачених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначені постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 (зі змінами).

Відповідно до цієї постанови особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 Мінімальний розмір пенсії у розмірах до прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність становить:

1) для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

I групи інвалідності - 180 відсотків;
II групи інвалідності - 160 відсотків;
III групи інвалідності - 145 відсотків;

2) для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

I групи інвалідності - 100 відсотків з 01.01.2012 і 150 відсотків з 01.07.2012;
II групи інвалідності - 100 відсотків з 01.01.2012 і 125 відсотків з 01.07.2012;
III групи інвалідності - 100 відсотків з 01.01.2012 і 110 відсотків з 01.07.2012;

3) для дітей-інвалідів - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

4) для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні:

     на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника;

     на двох і більше непрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

 У разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, I групи - 285 відсотків, II групи - 255 відсотків, III групи - 225 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.
Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виплачується у таких розмірах:

1) особам, що належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:
інвалідам I групи – 474,50 грн.;
інвалідам II групи – 379,60 грн.;
інвалідам IІІ групи – 284,70 грн.;

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

інвалідам I групи – 341,64 грн.;
інвалідам II групи – 227,76 грн.;
інвалідам IІІ групи – 170,82 грн.;

2) особам, що належать до категорії 2 – 170,82 грн.;
особам, що належать до категорії 3 – 113,88 грн.;
особам, що належать до категорії 4 – 56,94 грн.;

3) дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 170,82 грн.

Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, у розмірі 113,88 грн.

Підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, передбачене статтею 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", здійснюється в таких розмірах:

тим, що проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення, - 13,2 гривні;
тим, що проживають у зоні гарантованого добровільного відселення, - 10,5 гривні;
тим, що проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, - 5,2 гривні.

Особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, додаткової пенсії, підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» і «Про соціальний захист дітей війни», таке підвищення провадиться за їх вибором за однією з підстав. 

Головне Управління ПФУ в Чернівецькій області

7 коментарів:

 1. Не зрозуміло, - для чого публікувати антиконституційне бачення чорнобильського законодавства?
  Валерій.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Якби це було наше бачення - півбіди. У даній ситуації такі розрахунки мають практичне застосування державними органами пенсійного забезпечення. Як ці розрахунки здійснюються - це інше питання. Але про нього люди теж повинні знати. А з приводу - для чого друкувати? Дозвольте залишити право редакції, що друкувати, а що ні.

   Видалити
 2. постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 (зі змінами). Это всё принималось при януковиче и теперь эта постанова 1210 не действительная.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Постанову від 23 листопада 2011 р. N 1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ніхто не скасовував. Вона на сьогоднішній день є чинною. Прохання дивитися офіційний веб-портал Верховної Ради України "Законодавство України", де надруковані законодавчі та нормативно-правові акти України. Зокрема http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1210-2011-%D0%BF

   [im#] https://2.bp.blogspot.com/-O21asyWVkxk/VGJiT2fmV4I/AAAAAAAASks/6J_g5q5igkI/s1600/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA1.jpg [/im]

   Видалити
  2. ЕСЛИ ЭТУ ПОСТАНОВУ,НЕ СКАСОВУВАЛЫ,ЕСЛИ ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ,ПОЧЕМУ ЕЕ НЕВЫПОЛНЯЮТ

   Видалити
 3. все що для народу скасовуется,що проти ратифікуется і е чинними.

  ВідповістиВидалити
 4. Закони приймають, але не виконують їх дію на місцях. Інваліди, потерпілі від Чорнобиля отримують мінімальну пенсію. На харчування доплачують 415 грн, 1 категорії, а компенсація за не використану путівку всього 500грн. Рішення суду не виконується. Для кого іі для чого тоді приймали ці закони?

  ВідповістиВидалити