Щодо процедури відновлення документів інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Щодо процедури відновлення документів інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Для інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС існує чітка процедура відновлення документів. Так згідно з чинним законодавством довідки щодо заробітної плати з роботи чи служби у зоні відчуження видають підприємства, установи, організації, військові частини та інші військові формування за основним місцем роботи особи або їх правонаступники.

В більшості випадків інстанцій, які б могли видати довідку про заробітну плату, вже не існує і, як наслідок, обчислити пенсію за інвалідність, виходячи із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження, немає можливості. Для врегулювання питання визначення вказаного заробітку Уряд прийняв постанови № 685 від 16.07.2012 та № 886 від 29.09.2012, відповідно до яких були створені комісії з визначення даних про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках.

Регіональні комісії створені, зокрема, при обласних військових комісаріатах, територіальних органах МВС та регіональних органах СБУ. Для цивільних осіб відповідні регіональні комісії створені, зокрема, при обласних державних адміністраціях.

Згідно з типовими положеннями комісії розглядають заяви щодо видачі довідок про заробітну плату за роботу в зоні відчуження в 1986 -1990 роках громадянам з числа інвалідів – ліквідаторів та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи лише в разі, коли підприємства, установи, організації ліквідовані без правонаступника.

Разом з письмовою заявою, яка подається до територіальних органів соціального захисту населення за місцем проживання цивільними особами або до регіональних комісій військовослужбовцями органів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, додаються:

- перереєстроване посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1) і вкладки до посвідчення;

- документи, що підтверджують факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об'єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986 – 1990 роках;
 
- довідки про періоди несення служби, видані військовою частиною або Галузевим державним архівом Міністерства оборони України, СБУ, довідки інших архівних установ, витяги із журналів виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об'єкти;
 
- табель обліку робочого часу в зоні відчуження або шляховий лист, що засвідчені печаткою підприємства, розташованого в зоні відчуження, будь-які інші наявні первинні документи, які підтверджують роботу в зазначеній зоні;
 
-особовий рахунок, розрахунково-платіжна відомість, табуляграма з розшифрованими кодами або довідки підприємств (установ, організацій) про фактично виплачену в 1986 – 1990 роках заробітну плату (грошове забезпечення) за роботу в зоні відчуження, у тому числі й за її складовими, із зазначенням дати виплати (за наявності), положення про оплату праці, що діяло на підприємстві (установі, організації) у відповідний період;
 
- документи, що підтверджують ліквідацію підприємства (установи, організації, військової частини, інших військових формувань, органів та підрозділів системи МВС та СБУ) без правонаступника.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 липня 2012 р. № 685
Київ

Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони, Службі безпеки утворити у місячний строк у міністерствах, Службі безпеки, територіальних органах Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, військових комісаріатах в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, регіональних органах Служби безпеки комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках.

Прем'єр-міністр України                  М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2012 р. № 685

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках

Загальні положення

1. Розгляд письмових заяв громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках, здійснюється комісіями при міністерстві, СБУ (далі - центральні комісії) і комісіями при військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових комісаріатах, військовому комісаріаті мм. Києва і Севастополя, територіальних органах міністерства та регіональних органах СБУ (далі - регіональні комісії).

2. Центральна і регіональна комісії мають статус допоміжного органу і у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Типовим положенням.

Під час прийняття рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках, центральна і регіональна комісії керуються законодавчими, іншими нормативно-правовими актами та документами СРСР та УРСР, що діяли на дату їх складення.

3. До складу центральної комісії можуть входити спеціалісти архівних, фінансових, кадрових, юридичних та інших служб міністерства, СБУ та представники органів Пенсійного фонду України і всеукраїнських громадських організацій, які вирішують питання соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за згодою), і мають місцеві осередки в усіх регіонах.

До складу регіональної комісії можуть входити спеціалісти архівних, фінансових, кадрових, юридичних та інших служб територіального органу міністерства, військових комісаріатів, регіонального органу СБУ, представники органів Пенсійного фонду України і всеукраїнських громадських організацій, які вирішують питання соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за згодою), і мають місцеві осередки в усіх регіонах.

Посадовий склад центральної і регіональної комісії затверджується керівником відповідного органу, при якому утворюється відповідна комісія.

Персональний склад комісії затверджується головою відповідної комісії.

4. Головою центральної комісії є заступник Міністра або Голови СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків, головою регіональної комісії - заступник керівника відповідного територіального (регіонального) органу або заступник військового комісара відповідного військового комісаріату.

5. Засідання центральної і регіональної комісії проводиться не менше ніж один раз на місяць.

6. Рішення центральної і регіональної комісії є правоможним, якщо у засіданні бере участь не менше двох третин її складу. Передача повноважень членами центральної і регіональної комісії іншим особам не допускається.

Рішення приймається центральною і регіональною комісією, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів комісії.

У разі незгоди з ухваленим рішенням центральної або регіональної комісії член комісії письмово викладає свою позицію, яка додається до протоколу засідання.

7. Центральна і регіональна комісії мають право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, військових частин та інших військових формувань, органів та підрозділів внутрішніх справ, цивільного захисту інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, фахівців відповідного напряму (за згодою).

Порядок роботи регіональної комісії

8. Регіональна комісія розглядає письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - заявник), про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках, - у разі коли військову частину, інше військове формування, орган та підрозділ внутрішніх справ або цивільного захисту, підприємство, установу, організацію системи міністерства та СБУ ліквідовано без правонаступника.

До заяви додаються копії:

перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 та вкладки (із пред’явленням оригіналів);

розрахункової книжки (грошового атестата) осіб рядового і начальницького складу, трудової книжки особи, роздаткових відомостей про виплату грошового забезпечення або картки розрахунка виплати грошового забезпечення за основним місцем служби військовослужбовців, інших даних про нарахування грошового забезпечення (за наявності). У разі відсутності зазначених документів подається завірений в установленому порядку витяг з особової справи про присвоєні військові (спеціальні) звання і проходження військової служби;

довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, - для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших галузевих архівів та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, центральних архівів та їх філій, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу з журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

колективного договору або положення про оплату праці та преміювання, що були чинними на підприємстві у відповідний період (із зазначенням умов, показників та розмірів преміювання (у відсотках та карбованцях), умов та режиму роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду - місяць, квартал тощо) та фактичної оплати праці, наказів по підприємству, інших документів заявника;

особового рахунка, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену в 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими (збережений середній заробіток, премії тощо), із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, в складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено період, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником;

довідки, наказу чи іншого документа із зазначенням суми заробітної плати (грошового забезпечення), донарахованої заявникові за період до 1 січня 1991 р. і після 1 січня 1991 р. (за наявності). Зазначені документи є підставою для проведення перерахунку заробітної плати (грошового забезпечення).

Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

Копія перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 із вкладкою засвідчення не потребує.

9. За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення). Рішення регіональної комісії оформлюється протоколом, який підписується її головою та присутніми на засіданні членами.

Форма довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) встановлюється Мінсоцполітики.

10. Довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) видається протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання комісії територіальним органом міністерства або регіональним органом СБУ та відповідним військовим комісаріатом, при яких утворено регіональну комісію, завіряється печаткою і є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання проведення перерахунку пенсії.

11. У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

12. У разі незгоди з рішенням регіональної комісії заявник може подати такій комісії заяву із запереченням щодо прийнятого рішення з вимогою передати документи на розгляд центральній комісії. Заявник разом із такою заявою може подати, крім документів, зазначених у пункті 8 цього Типового положення, інші документи, що не були подані раніше.

13. Регіональна комісія у триденний строк подає заяву разом з пакетом документів заявника центральній комісії для розгляду та прийняття рішення.

Порядок роботи центральної комісії

14. Центральна комісія розглядає звернення регіональної комісії щодо незгоди громадян України з її рішенням стосовно виданої довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках чи відмови в її видачі.

Центральна комісія розглядає подані регіональною комісією документи і приймає рішення на найближчому засіданні.

За наявності підстав для задоволення заяви центральна комісія приймає рішення про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) і повідомляє про це протягом трьох робочих днів регіональну комісію.

У разі прийняття центральною комісією рішення, яке збігається з рішенням регіональної комісії, подальший розгляд документів щодо видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) не здійснюється. Копія такого рішення у тижневий строк надсилається заявникові.

Після прийняття рішення центральна комісія повертає документи заявника на зберігання регіональній комісії.

15. Заявник, який не згодний з прийнятим центральною комісією рішенням, має право оскаржити рішення комісії в установленому законодавством порядку.

*     *     *КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2012 р. № 886
Київ

Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 18.02.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, що додається.

2. Міністерству соціальної політики утворити у місячний строк комісію з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити у місячний строк регіональні комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках.

Прем'єр-міністр України                                М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2012 р. № 886

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках

Загальні питання

1. Розгляд письмових заяв громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, здійснюється комісією Мінсоцполітики (далі - центральна комісія) і комісіями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі - регіональна комісія) за поданням райдержадміністрацій.

2. Центральна і регіональна комісії є допоміжними органами і у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Типовим положенням.

Під час прийняття рішення про достатність підстав для видачі працівнику довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, центральна і регіональна комісії керуються законодавчими, іншими нормативно-правовими актами та документами СРСР та УРСР, що діяли на дату їх складення.

3. До складу центральної комісії входять спеціалісти з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсійного забезпечення, правового забезпечення та інших структурних підрозділів Мінсоцполітики, представники органів Пенсійного фонду України, Укрдержархіву і всеукраїнських громадських організацій (за згодою), які мають місцеві осередки в усіх регіонах.

До складу регіональної комісії входять спеціалісти з питань праці, правового забезпечення, контролю за призначенням пенсій та інших підрозділів Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, міських головних управлінь праці та соціального захисту населення, представники органів Пенсійного фонду України, Укрдержархіву і всеукраїнських громадських організацій (за згодою), які мають місцеві осередки в усіх регіонах.

Посадовий склад центральної і регіональної комісії затверджується керівником відповідного органу, якими утворена комісія.

Персональний склад комісії затверджується головою відповідної комісії.

4. Головою центральної комісії є заступник Міністра соціальної політики відповідно до розподілу функціональних обов’язків, головою регіональної комісії - заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

5. Засідання центральної і регіональної комісії проводиться не менш як один раз на місяць.

6. Рішення центральної і регіональної комісії є правоможним, якщо у засіданні бере участь не менш як дві третини її складу. Передача повноважень членами центральної і регіональної комісії іншим особам не допускається.

Рішення приймається центральною і регіональною комісією, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням центральної або регіональної комісії член комісії письмово викладає свою позицію, яка додається до протоколу засідання.

7. Центральна і регіональна комісії мають право:

отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, фахівців відповідного напряму (за згодою).

Порядок роботи регіональної комісії

8. Регіональна комісія розглядає письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - заявник), про видачу довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у разі, коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника.

До заяви додаються копії:

перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);

архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;

особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду - місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою (у разі наявності) підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником.

{Абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 18.02.2015}

Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

Копія перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення засвідчення не потребує.

Голова регіональної комісії в день надходження письмової заяви забезпечує надсилання до державного реєстратора запиту щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про підприємство, установу, організацію, з якого було відряджено (призвано на військові збори) заявника.

9. За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату. За бажанням заявника його може бути запрошено на засідання регіональної комісії.

Рішення регіональної комісії оформляється протоколом, який підписується її головою та присутніми на засіданні членами.

Форма довідки про заробітну плату встановлюється Мінсоцполітики.

10. Довідка про заробітну плату видається протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії органом, яким вона утворена, завіряється печаткою цього органу і є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання проведення перерахунку пенсії.

11. У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

12. У разі незгоди з рішенням регіональної комісії заявник може подати такій комісії заяву із запереченням щодо прийнятого рішення з вимогою передати документи на розгляд центральній комісії.

13. Регіональна комісія у триденний строк подає заяву разом з документами заявника центральній комісії для розгляду та прийняття рішення.

Порядок роботи центральної комісії

14. Центральна комісія розглядає звернення регіональної комісії щодо незгоди заявника з її рішенням.

Центральна комісія розглядає подані регіональною комісією документи і приймає рішення на черговому засіданні.

15. За наявності підстав для задоволення заяви центральна комісія приймає рішення про видачу довідки про заробітну плату і повідомляє про це протягом трьох робочих днів регіональну комісію.

16. У разі прийняття центральною комісією рішення, яке збігається з рішенням регіональної комісії, подальший розгляд документів щодо видачі довідки про заробітну плату не здійснюється. Копія такого рішення у тижневий строк надсилається заявникові.

Після прийняття рішення центральна комісія у тижневий строк повертає документи заявника на зберігання регіональній комісії.

17. Заявник у разі незгоди з прийнятим центральною комісією рішенням має право оскаржити рішення комісії до суду.

*     *     *

Про затвердження форми Довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

03.09.2012         м. Київ               N 536

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2012 р. за N 1605/21917

Про затвердження форми Довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках

Відповідно до пункту 9 Типового положення про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 року N 685,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках, що додається.

2. Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (О. Кравченко), забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр                              С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні                    О. Мірошниченко

В. о. Голови правління
Пенсійного фонду України                  В. О. Кравчук

Перший заступник Керівника СПО,
заступник Голови ФПУ                    Г. В. Осовий1 коментар:

  1. Так нема уже тих міністрів ні азірова, ні тигибка. Ці документи уже не дійсні...

    ВідповістиВидалити