Пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Проект закону про скасування Закону №76 від 28.12.14 р. напрацьований Федерацією профспілок України та ВГОІ "Союз Чорнобиль України"

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо відновлення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:

1. Частину першу статті 21 доповнити пунктом 2 такого змісту:

«2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;»;

2. Частину  першу статті 22 доповнити пунктами 2 та 13 такого змісту:

«2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або  путівкою на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного  санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів  України;

13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового)  відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 статті  20, а також позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються  Кабінетом Міністрів  України;»;

3. Доповнити статтею 23 такого змісту:

«Стаття 23. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4

Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

пільги, передбачені пунктами 1, 6, 8, ст. 20, пунктами 3, 6, 15 ст. 22 цього закону;

першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів  України;

3) першочергове зубопротезування із зниженням його вартості на 50 відсотків (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних за  вартістю  до них, що визначається Міністерством охорони здоров'я України);

4) відшкодування 50 відсотків вартості палива, придбаного в межах установлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Усі компенсації та пільги, передбачені цією статтею, надаються  громадянам на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого  радіоекологічного контролю.»;

4. Абзац перший статті 24 після цифри «22» доповнити словами та цифрами «і пунктом 2 статі 23».

5. Частину  першу статті 30 доповнити пунктами 1, 3, 5, 8, 12  такого змісту:

«1) повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів  України;

3)  безплатний проїзд у межах України  на  всіх  видах транспорту (крім таксі) дитині та  особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та  назад (за направленням медичних закладів), з правом позачергового придбання квитків;

5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців.

Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що останні належать до постраждалих  внаслідок Чорнобильської катастрофи. У  разі  неможливості надання путівки виплачується компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, а також розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України.

При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження  заробітної плати;

8) щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного  віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи,  замість  виплати, передбаченої  пунктом 6 цієї  статті, якщо вказана  дитина  не перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини на такий  диспансерний облік визначається лікарською консультаційною комісією;»;

12) виплата  грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;».

6. Пункт 10 частини першої статті 30 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

«Жінкам, які проживають на території радіоактивного забруднення, під час вагітності надаються путівки для оздоровлення у спеціалізованих оздоровчих закладах.

 Вагітні жінки забезпечуються додатковим харчуванням за нормами, що встановлюються Міністерством охорони здоров'я України;»;

7. Доповнити статтею 31 такого змісту:

 «Стаття 31. Допомога сім'ям, що мають дітей шкільного віку, які проживають на  територіях радіоактивного забруднення

Сім'ям, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного
забруднення, допомога, передбачена чинним законодавством України, виплачується у подвійному розмірі.»

8. Доповнити статтею 37 такого змісту:

«Стаття 37. Компенсації громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення

Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в порядку та
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога,  затверджується  Кабінетом Міністрів України.

 Ця допомога виплачується щомісячно органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Виплата за два і більше місяців забороняється.»

9. Доповнити статтею 39 такого змісту:

«Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення

Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного обов'язкового відселення після повного відселення жителів, за рішенням Адміністрації зони відчуження, встановлюється доплата згідно з положенням, затвердженим  Кабінетом  Міністрів України.»

10. Частини першу та другу статті 52 викласти в такій редакції:

«Щомісячна компенсація в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої  законодавством України.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,  визначається на момент виплати компенсації згідно із законом про Державний  бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами.»

11. Статтю 54 викласти в такій редакції:

«Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесених до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника

Пенсії  по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Обчислення і призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за межами зони відчуження провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (1058-15);

У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильської катастрофою, не можуть бути нижчими:

по І групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;

по ІІ групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по ІІІ групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком.

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.»

12. Статтю 60 викласти в такій редакції:

 «Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України.»

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.Голова
Верховної Ради України                                                                В.Гройсман

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо відновлення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків ціною свого життя і здоров’я врятували людство від згубних наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, за що заслуговують на велику вдячність, шану і належний соціальний захист. Десятки тисяч наших співвітчизників змушені були назавжди залишити рідні домівки на радіоактивно - забрудненій території. Понад 2 млн. українців до тепер відчувають негативний вплив Чорнобиля. Статтею 16 Конституції України встановлено, що     подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Разом з тим, з прийняттям Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII від 8 грудня 2014 року відбулось скасування низки соціальних гарантій особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», змінено порядок їх здійснення, чим всупереч вимогам ст. 22 Конституції України звужено обсяг прав цих громадян на соціальний захист, а також порушені права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, які передбачені  статтями 46 та 48 Конституції України.

Розроблення законопроекту зумовлене необхідністю відновлення належного соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зокрема, проектом акта пропонується відновити дію пункту 2 частини першої статті 21, пунктів 2 і 13 частини першої статті 22, статтю 23, частини першої статті 24, пунктів 1,3, 5, 8, 10 та 12 частини першої статті 30, статті 31, 37, 39, частини першої та другої статті 52, статті 54 та 60 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які скасовані/змінені Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII від 8 грудня 2014 року.

2. Цілі, завдання, загальна характеристика і основні положення законопроекту

Основною метою прийняття законопроекту є відновлення рівня соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» до внесення змін Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII від 8 грудня 2014 року .

3. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Питання, яких торкається законопроект, регулюються Конституцією України та Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація низки положень цього закону не потребує додаткових витрат з бюджету, а джерелом покриття додаткових витрат коштів з Державного бюджету України можуть стати кошти отримані від легалізації заробітної плати та зайнятості, жорсткого контролю за витрачанням бюджетних коштів, введення податку на багатство тощо.

5. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Очікувані соціально-економічні та інші наслідки застосування положень законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту та його реалізація сприятиме відновленню конституційних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на належний соціальний захист, а також покращення їх соціально-економічного становища та умов життя.


Народний депутат України


Джерело: Веб-сайт ВГОІ "Союз Чорнобиль України"

5 коментарів:

 1. Ярослав Олійник31 січ. 2015 р., 07:43:00

  Ця чергова затія надзвичайно шкідлива. Закон можна вдосконалюавати лише тоді,коли його норми працюють. Треба сповна задіяти Закон 796-12. Так,не можливо. Тоді бодай прорахувати затрати на кожну статтю.Потім проаналізувати правомірність на це користувачів. Заглибитися в ефективність норми. За згоди чорнобильської громади вилучити із Закону пустопорожні норми типу права на першочергове якесь обслуговуваня,встановлення телефону тощо. Не монетизація,а талонізація безоплатного проїзду ... Не позбавлення права на оздоровлення, а бодай надання такої можливості раз на ? роки. Четвертій категорії треба із депутатським вироком грудня 2014 року змиритися. По затратах вони були , думаю, вражаючими. Переглянути положення про статус ліквідатора,не прирівнювати їх до постраждалих. То були бійці невидимого,але смертельного фронту. З цієї війни без поранень ніхто не повернувся. Радіація в організмі не знищима,вона гнобитиме нас до самої смерті.. Розподілити їх в залежності від часу ризику,тобто до грудня 1986,і надалі піддати градації по роках. Небезпека 1986 та 1990 різниться в рази. Не заговорювати,а провести реальну чистку в рядах чорнобильців. Припускаю,що до ліквідаторів прилипла тьма чиновників,які за своїми посадами у пристойних кабінетах виконували надані їм повноваження. Ні лопат,ні шлангів вони до рук не брали. А оцей проект,це звичайнісінький,за висловом поета,-"свист у лист"!

  ВідповістиВидалити
 2. Так !!! ці ж прилипали чинуші типу военкоми та працівники военкоматів пополучали і пенсії як держслужбовці в 50 років,мотивуючи що командировочні їхні знищені (закінчився час зберігання),а вони чи не каждий день вивозили особисто "партизан" в зону ліквідації аварії ЧАЕС,та ввечері повертались ,знав такого служаку Карлівського РВК Полтавської обл.кінця 80-х (у военкома вилучили посвідчення а його вассал по цей час чорнобилює держпенсією та посвідченням ліквідатора на світло газ і тд.!!!!!

  ВідповістиВидалити
 3. ЯРОСЛАВУ--НЕ РАЗДЕЛЯЙ ЛИКВИДАТОРОВ ПО ГОДАМ ,ПЕЧЕШЬСЯ ТОЛЬКО О СЕБЕ. Я РАБОТАЛ В ЗОНЕ ТРИ МЕСЯЦА В 1989Г НА ЗАРАЖЕННЫХ НА МАШИНАХ,КОТОРЫЕБЫЛИ СПИСАНЫ НЫНЕШНИМИ ОЛИГАРХАМИ,А НОВЫЕ МАШИНЫ ДАЖЕ В ЗОНУ НЕ ЗАВОЗИЛИ-- ИТОГ ИНВ 1 ГР --ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ПОКУПНАЯ,А ЕСТЬ ЛИКВИДАТОРЫ 1986Г БЕГАЮТ КАК КОНИ! НАС ВЛАСТЬ И ТАК МЕЖДУ СОБОЙ СТРАВЛИВАЕТ, А ПОТОМ ВСЕ ЗАБЕРЕТ, ВЕДЬ ПО ИХ ВЫРАЖЕНИЮ МЫ-ОТРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ,БАЛАСТ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ, А ВЕДЬ НА ЧЕРНОБЫЛЬЦАХ БЫЛИ ИМИ "ЗАРАБОТАНЫ "ПЕРВЫЕ МИЛЛИАРДЫ

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. --Аноніму-- РОЗДІЛЯТИ треба і по роках і по місцю роботи...Хто працював на станції-пристанційна територія і машзал бл.1-2-3--це особлива категорія ліквідаторів...Під радіаційними прострілами в 30 -110 бер-бігом добирались до санпропускників на АБК-1.АБК -2, санпропускник на ст.Янів... цього замало???...А робота на обладнанню, з допуском по радіаційному наряду 4-6 хвилин...і цього замало?---а дозиметри і нако(пітелі),які збирали в каску і виносили в більш-менш чисте місце,щоб меншу нагрузку радіаційну показували..Ібву аж до 30 травня 1996 року...замало???... ..а те ,що ти вивозив---в 15-20міліків--дуже мізерна нагрузка... ТАК ,що дорогий---ти такий ліквідатор як з мого х----я молоток...

   Видалити
 4. В ЗАКОНЕ №76-8 ОТ 28.12.2014Г НУЖНО КАК В ЗАКОНЕ ПО ВОВ СТ.2-"ПРАВА И ЛЬГОТЫ УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ,УСТ.-Е РАНЬШЕ ЗАК-ВОМ УКРАИНЫ и зак-вом бывшего СССР, НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТМЕНЕНЫ БЕЗ ИХ РАВНОЦЕННОЙ ЗАМЕНЫ"- а между собой грызетесь на потеху олигархам, года работы делите. Противно!

  ВідповістиВидалити