Депутати готуються до виборів

ПРОЕКТ
Вноситься народними депутатами

Ляшком О.В.
Мосійчуком І.В.
Вовком В.І.
Галасюком В.В.
Чижмарем Ю.В.
Рибалкою С.В.
Ленським О.О.
Скуратовським С.І.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо пенсійного забезпечення

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради, 1991, №16, ст.200, із наступними змінами):

1. Статтю 50 викласти в наступній редакції:

«Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

— інвалідам І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— інвалідам ІІ групи – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.».

2. Абзац перший статті 52 Закону викласти в наступній редакції:

«Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.».

3. Абзац третій статті 54 Закону замінити двома абзацами такого змісту:

«В усіх випадках пенсії інвалідам, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою не можуть бути меншими від нижчезазначених пенсій виплат:

— учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованим із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов’язкового) відселення, інвалідам з дитинства, які досягли повноліття:

для І групи інвалідності – 1000 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для ІІ групи інвалідності – 800 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для ІІІ групи інвалідності – 600 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— для інших інвалідів, щодо яких установлений причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

для І групи інвалідності – 400 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для ІІ групи інвалідності – 300 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для ІІІ групи інвалідності, дітям-інвалідам – 200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2017 року.

2. Кабінет Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

— привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

— забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечить цьому Закону.

Голова Верховної Ради
України А. Парубій


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо пенсійного забезпечення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У всьому світі шанують героїв-чорнобильців, пам’ятаючи жертовний колективний подвиг ліквідаторів 86 року.

Сьогодні, на 30-му році з дня Чорнобильської трагедії, інваліди-чорнобильці на межі виживання. Пенсій даній категорії осіб не вистачає на придбання життєво-необхідних медикаментів, не кажучи вже про інші людські потреби.

В Україні понад 2 мільйони громадян визнано постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. На жаль, бюджет України сьогодні перебуває в такому становищі, що забезпечення достойного соціального захисту усім категоріям чорнобильців не є можливим.

Але принаймні перед особами, які втратили працездатність ліквідовуючи наслідки Чорнобильської аварії, народ України у невідплатному боргу. Законодавче забезпечення достойного життя для цієї категорії громадян – обов’язок законотворців
.
Також важливим і болючим залишається питання соціального захисту інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок із Чорнобильською катастрофою.

Згідно статті 16 Конституції України захист громадян, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, є обов’язком держави. Захворювання чорнобильців-інвалідів офіційно пов’язані з роботами на ліквідації аварії (у ліквідаторів) або з її наслідками (у потерпілих).

2016 рік Указом Президента України оголошено Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи.

Тож прийняття запропонованих змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» було би гідним вшануванням героїв-ліквідаторів та постраждалих від аварії.

2. Цілі та завдання законопроекту

Проектом Закону пропонується в Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» встановити розміри мінімальних пенсійних виплат, додаткових пенсій та компенсацій в залежності від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Так, розмір мінімальної пенсійної виплати для інвалідів – учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, евакуйованих із зони відчуження, відселених із зон безумовного (обов’язкового) відселення та інвалідів з дитинства, які досягли повноліття, І-ІІІ груп пропонується виплачувати у розмірі 1000, 800 та 600 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Іншим інвалідам щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою І-ІІІ груп пропонується виплачувати 400, 300 та 200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність відповідно.

Також, проектом Закону пропонується особам, віднесеним до категорії 1, виплачувати щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах: для інвалідів І-ІІ груп 100 та 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність відповідно, для інвалідів ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає внесення змін та доповнень до статей 50, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

За розрахунками Пенсійного фонду України додаткові видатки для реалізації цього проекту Закону складуть: 433 млн. грн. на місяць.

Передбачити Проектом Бюджету України на 2017 рік вказані витрати.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону дозволить поліпшити матеріальне становище інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

Народні депутати
України 
Ляшко О.В.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Галасюк В.В.
Чижмарь Ю.В.
Рибалка С.В.
Ленський О.О.
Скуратовський С.І.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до Проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо пенсійного забезпечення»

Чинна редакція
Запропонована редакція
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю , особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю , особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

-    інвалідам І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
-    інвалідам ІІ групи – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
-    інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.».
Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої  законодавством України.
Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
В усіх випадках пенсії інвалідам, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою не можуть бути меншими від нижчезазначених пенсій виплат:

-    учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованим із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов’язкового) відселення, інвалідам з дитинства, які досягли повноліття:
для І групи інвалідності – 1000 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІ групи інвалідності – 800 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІІ групи інвалідності – 600 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

-    для інших інвалідів, щодо яких установлений причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
для І групи інвалідності – 400 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІ групи інвалідності – 300 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІІ групи інвалідності, дітям-інвалідам – 200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України


Народні депутати України
Ляшко О.В.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Галасюк В.В.
Чижмарь Ю.В.
Рибалка С.В.
Ленський О.О.
Скуратовський С.І.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58752

15 коментарів:

 1. Не верююю!!! ПИАР для лохов. Почему с 1 января 17года???-это мы уже проходили... Даже нового ничего придумать не могут пиарщики хреновы...Гнать всех,всех!!!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Чем дальше от 26 апреля 1986г. , тем хуже. Очередная власть " лучше " предыдущей. Сыт завтраками, моё время голосовать прошло, осталась одна дата для меня 14 Декабря.

   Видалити
  2. Звати оттягивать даты Или 26 апреля или пошли все на СЧУ,И ВОВЧ, Чернобыль 86. Гайдлук, Ковальчук и все остальные.

   Видалити
 2. Хотелось бы спросить, кто такие "другие инвалиды, которым установлена связь с ЧАЭС" - пенсия 400-300-200, если и ликвидаторы, и эвакуированные и переселенцы и дети включены в 1000-800-600...? Чистый пиар. Порошенко ветировал даже то, что приняли, этим проектом просто помашут, как флагом... Вряд ли даже голосовать будут...

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Поясняю. Остальные инвалиды-это те кто проживает в 3 и 4 Зоне, т.е Ирпень, Буча, Фастов и пр. курортные места, но который почему то отнесли к Чернобыльской зоне и вот таких инвалидов порядка 150000 чел, тогда как инвалидов -ликвидаторов осталось менее 50000 чел на всю Украину, а к 01.01.2017 г. останется наверное уже менее 40000 чел, так что скоро платить будет некому и останутся бездельники из 3 и 4 зоны.

   Видалити
  2. Спасибо... Точно... есть еще и такая "связь". Печально, что для инвалидов-ликвидаторов, которые не смогли сделать связь даже подобных 400-300-200 не предусмотрено... Но тут "успокаивает" одно... Всё это спектакль...

   Видалити
 3. Ребята кому вы верите,это предвыборный пиар.Эта партия одна из первых проголосовала единогласно за снятие льгот с чернобыльцев.Рейтинги падают вот и подымают таким образом,а вы уши развесили.

  ВідповістиВидалити
 4. Помните у Бендера ,А здесь будет Нью-Васюки,так у Ляшка.

  ВідповістиВидалити
 5. Коментарии к сожалению фильтруются и оставляются только избраные.

  ВідповістиВидалити
 6. Без л о х а жизнь плоха..............

  ВідповістиВидалити
 7. Все дело в том,что человеку надо каждый день кушать,одеться,а инвалиду еще надо принимать лекарства,таблетки и т.д.,они стоят на сегодняшний день недешево,а при минимальной пенсии денег катастрофически не хватает.Гос."деятели"должны обязаны заботится о людях каждый день.Все дело в том,что они не считают нас за людей из года в год "урезают"льготы и лишь 26 апреля прочитают "талмут"сделают умный вид,как они о чернобыльцах "заботятся",а после 26 апреля в течении года опять начнут "резать"льготы".Они нас просто выживают и чем быстрее мы умрем,тем для них лучше.Происходит самый настоящий геноцид.Из года в год вешают "лапшу"и этому беспределу нет границ......!!!!!!!!!!!!!!!

  ВідповістиВидалити
 8. Если-бы все депутаты,так готовились к выборам и проголосовали за этот законопроект было-бы чудненько.Свежо придание,но верится с трудом.

  ВідповістиВидалити
 9. Ви шановні не праві . Нічого не робиться кричите , щось робиться в нашу користь - кажете піар . Я рахую , що будь яке рішення , яке робиться на нашу користь повинно підтримуватись .

  ВідповістиВидалити
 10. припятские шкуры .какие им пенсии и этой пенсии припятским много .работать надо было а не отираться по барам .настоящий ликвидатор 86 года .

  ВідповістиВидалити
 11. Остальные инвалиды-это приравненные т.е.участники испытания ядерного оружия. подводники-ядерщики ит.п. Их зарплата или денежное содержание не является чернобыльским и пенсия не может начисляться согласно ст.54 нашего закона.И все же они. как подвергнутые радиологическому облучению. получают и группу и связь.И они нам не чужие.

  ВідповістиВидалити