Законпроект № 3281 все-таки прийняли

21 квітня 2016 року Верховна Рада все-таки спромоглася прийняти Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї).

Закон поширює норми низки статей Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, а також надає право дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов'язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, за умови, що та (той) не одружився вдруге, на одержання пільг і компенсацій згідно з нормами Закону.

У пояснювальній записці вказано, що таких людей в Україні станом на 2015 рік налічується 4186 осіб, більшість з них перебувають у похилому віці.

За зазначений законопроект проголосувало:

"За": 233 
"Проти":
"Утрималися": 20 
"Не голосували": 78 
 Всього: 331


Проект
вноситься народним депутатом України
Бурбаком М.Ю.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України  
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
(щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)


 Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162;       1999 р., № 19, ст. 174; 2001 р., № 44, ст. 230) такі зміни:

1. Назву Закону доповнити словами «інших ядерних аварій та випробувань».

2. Частину першу статті 1 після слів "Чорнобильської катастрофи," доповнити словами "інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї,".

3. Назву Р о з д і лу II  після слів "Чорнобильської катастрофи," доповнити словами "інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї".

4. У статті 9:

назву статті після слів «Чорнобильської катастрофи» доповнити словами «, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї";

абзац перший частини першої після слів «Чорнобильської катастрофи,» доповнити словами «інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,»;


доповнити новими пунктами 3) та 4) такого змісту:
"3) учасники ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробувань - громадяни, які брали безпосередню участь: у ліквідації інших ядерних аварій  та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчанях  із  застосуванням  ядерної зброї, у  складанні  ядерних  зарядів   і здійснювали  на  них регламентні роботи;
4) потерпілі від інших ядерних аварій, ядерних випробувань -  громадяни, включаючи дітей, які  зазнали  впливу  радіоактивного  опромінення внаслідок інших ядерних аварій, ядерних випробувань, потерпілі, які  захворіли  на  променеву  хворобу  не з власної вини.".

5. У статті 14:

назву статті після слів "Чорнобильської катастрофи," доповнити словами "інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї";

частину четверту після слів "із застосуванням ядерної зброї," доповнити словами "які складали ядерні  заряди і здійснювали на них регламентні роботи,".

6. Назву Розділу IV після слів "Чорнобильської катастрофи" доповнити словами ", інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї".

7. Статтю 20 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

„Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,  у  складанні  ядерних  зарядів і здійснювали на них регламентні роботи. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”.

8. Статі 21, 22 доповнити частиною третьою такого змісту:

„Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,  у  складанні  ядерних  зарядів і здійснювали на них регламентні роботи. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”.

9. Статтю 48 викласти в такій редакції:
„ Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям за втрату годувальника та щорічна допомога на оздоровлення
Одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складання  ядерних  зарядів і здійснювали  на  них регламентні роботи, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складання  ядерних  зарядів і здійснювали  на  них регламентні роботи,  дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, з складанням ядерних  зарядів  і здійснювали  на  них регламентні роботи,  сім’ям, які втратили годувальника та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї,  у складанні  ядерних  зарядів  і здійснювали  на  них регламентні роботи та постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесених до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї,   у складанні  ядерних  зарядів  і здійснювали  на  них регламентні роботи та постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесених до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей.
Компенсації та допомоги, передбачені зазначеною статтею, виплачуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.”.
         II. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


         Голова Верховної Ради 
                         України

 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56758

7 коментарів:

 1. Принимают что угодно, только не изменения к постанове 1210. Где же голосование за проект Ковальчука - 6,8,10?

  ВідповістиВидалити
 2. проэкт ковальчука пошел на туалетную бумагу

  ВідповістиВидалити
 3. Это чистой воды пиар перед мировым сообществом! Ведь никто тщательно не будет докапываться до сути, "льготы же возвратили", и чего этим чернобыльцам еще надо!

  ВідповістиВидалити
 4. ТЕПЕРЬ КАПКАН ЗАХЛОПНУЛСЯ.С ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА ТЕПЕРЬ (54,4)6.8.10 НЕВИДНО КАК СВОИХ УШЕЙ .ЛЮДЕЙ ПРИБАВЕЛОС О ДЕНЬГ НЕТУ УЖЕ ПОЛ УКРАИНУ ЛИКВИДАТОРЫ

  ВідповістиВидалити
 5. эти два закона приняли для того чтобы мы забыли о возврате наших пенсий,будет отговорка вас очень много на всех денег не хватит это все продуманные шаги правительства в тандэме с руководством СЧУ,а интерес максимальщиков в этомчтобы не отменили постонову 1210 они ради этой постановы пойдут на любую подлость.

  ВідповістиВидалити
 6. ТАК ЗАКОН 54.4 ДАВНО ОТМЕНИЛИ .ЧЕГО ЗАВИДОВАТЬ ЛИКВИДАТОРАМ ШАХТЁРАМ .А ЧЕГО ВЫ ПРИПЯТСКИЕ НЕ РАБОТАЛИ В ШАХТЕ,ПРИПЯТСКИЕ КТО ВАМ НЕ ДАВАЛ УГОЛЁК И РУДУ ДАВАТЬ РОДЕНЕ .А ПОСТАНОВА 1210 ЭТО ДЛЯ РАБОЧИХ ШАХТЁРОВ.МЕТАЛЛУРГОВ .ГОРНЯКОВ .ДОМЕНЩИКОВ ЭТО ДЛЯ РЕБЯТ КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ И С ВЫСОКОЙ ОПЛАТОЙ ПОСТАНОВА 1210 .ЧТО ТЕПЕРЬ У ЭТИХ ЛИКВИДАТОРОВ ЗАБРАТЬ И ОТДАТЬ ПРИПЯТСКИМ БАБАМ ТЕ ЧТО НЕ РАБОТАЛИ .ТАК ДА ЭТО ПО ВАШЕМУ СПРАВЕДЛИВО БУДЕТ ДА .НАДО ПЕНСИИ ПЛАТИТ ПО РАБОТЕ ЛИКВИДАТОРАМ И ПРИПЯТСКИМ И ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ КАК ПОСТРАДАВШИМ .ПРИПЯТСКИЕ ОНИ ЖЕ НЕ ЛИКВИДАТОРЫ ОНИ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ АТОМА .А ЗАКОН 54.4 БЫЛ ДО ОТМЕН ДЛЯ ЛИКВИДАТОРОВ А ПРИЧОМ ТУТ ПОСТРАДАВШИЕ

  ВідповістиВидалити
 7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1210 ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЛЯ ЛИКВИДАТОРОВ ЧАЭС .ДЛЯ ТЕХ КТО ЛИКВИДИРОВАЛ ПОЖАР НА ЧАЭС .А НЕ ДЛЯ ПРИПЯТСКИХ КОТОРЫЕ ПОСТРАЖДАЛИ ОТ АТОМА ЭТО ДВЕ РАЗНИЦЫ ЛИКВИДАТОР И ПОСТРАЖДАЛИ ОТ АТОМА .И ЗАКОН БЫЛ ДО ОТМЕНЫ 54.4 ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИКВИДАТОРОВ ,,КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ДО ЗАКОНА ОТМЕНЕНОГО 54.4 ПРИПЯТСКИЕ ПОСТРАЖДАЛИ А ЗАКОН 54.4 БЫЛ ДЛЯ ЛИКВИДАТОРОВ А НЕ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИ ОТ АТОМА

  ВідповістиВидалити