Суд зобов'язав вчинити певні дії

Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 286/4752/14-а
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2014 року

Суддя Овруцького районного суду Житомирської області Невмержицький С. С. , розглянувши у скороченому провадженні в місті Овруч справу за позовом ОСОБА_1 до управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі, управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації про зобов'язання вчинити певні дії , -

В С Т А Н О В И В:
Позивач звернулася до суду і просить зобов'язати управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі провести донарахування та виплату за період з 1 січня 2014 року по 30.06.2014 року: підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю та щомісячної компенсації в разі втрати годувальника в розмірах, визначених ст.ст.39,50,52 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», зобов'язати управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації провести донарахування та виплату за період з 1 січня 2014 року по 30.06.2014 року щомісячної допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства і щорічної допомоги на оздоровлення в розмірі, визначеному ст.ст.37,48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", мотивуючи тим, що вона є громадянкою, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи І-ї категорії, є інвалідом 2-ї групи, проживає на території радіоактивного забруднення і має право на соціальні та пенсійні виплати, визначені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" які отримувала не в кратному відношенні до мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, а згідно постанов КМ України, що призвело до порушення її прав.

Відповідач ( УПФУ в Овруцькому районі) не надіслав заперечення на позов у встановлений строк.

Відповідач (УПСЗН Овруцької РДА) надіслав заперечення на позов, з вимоги не погоджується і просить відмовити в задоволенні позову.

Відповідно до п.2 ч.1, ч.4 ст.183-2 КАС України суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Оцінивши повідомлені позивачем обставини та давши їм належну юридичну оцінку, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є непрацюючою пенсіонеркою, перебуває на обліку у відповідачів, та проживає в м.Овручі Житомирської області, що підтверджується довідками управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі, управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації та копією паспорта позивача.

Згідно посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, позивач віднесений до осіб 1 категорії, та являється інвалідом ІІ-ї групи, захворювання пов»язане з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, що підтверджується довідкою МСЕК-1.

Переліком населених пунктів Житомирської і Київської областей, віднесених до зони радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи, затвердженого постановою КМ України № 106 від 23.07.1991 року та розпорядженням КМ України № 17 від 12.01.1993 року, м.Овруч Житомирської області, відноситься до зони гарантованого добровільного відселення.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.

Відповідно до ст.37 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у зоні гарантованого добровільного відселення - 40 % від мінімальної заробітної плати.

Відповідно до ст.48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " щорічна допомога на оздоровлення інвалідам 2 групи виплачується в розмірі - п»ять мінімальних заробітних плат.

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, підвищуються у розмірах: у зоні гарантованого добровільного відселення - дві мінімальні заробітні плати.

Згідно положень ст.50 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", особам, віднесеним до першої категорії, інвалідам ІІ групи, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 75% мінімальної пенсії за віком.

Згідно положень ст.52 Закону - щомісячна компенсація в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім»ї, який був на його утриманні, у розмірі 50 процентів мінімальної пенсії за віком.

Постановами КМУ № 836 від 26.07.96 та № 562 від 12.07.2005, № 1210 від 23.11.2011 усупереч Закону № 796-ХІІ, який визначив кратність одноразової компенсації в залежності від розміру мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, які визначаються Законом, встановлено конкретні розміри таких компенсацій і, зокрема :

- для допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва і особистого підсобного господарства у зоні гарантованого добровільного відселення - 210 тис.крб. (2,1 грн. за гр.реф.) ;

- для щорічної допомоги на оздоровлення, зокрема для осіб, віднесених до категорії І, інвалідів ІІ групи - 120,00 грн.,

- для підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, у зоні гарантованого добровільного відселення - 1050 тис.крб. (10,5 грн. за гр.реф.);

- для додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії І інвалідів ІІ групи - 227,76 грн.;

- для щомісячна компенсація в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім»ї, який був на його утриманні - 113.88 грн.

Рішенням Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року за № 3-рп/2012, дано тлумачення, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України під час вирішення справ про соціальний захист підлягають застосуванню тоді, коли вони видані у межах його компетенції, на основі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів України.

Закони України «Про державний бюджет на 2011 рік», «Про державний бюджет на 2012 рік» та «Про державний бюджет на 2013 рік», встановлювали обмеження, щодо виплат додаткових пенсій, доплат особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС та пенсії по інвалідності.

Законом України «Про Державний бюджет на 2014 рік» від 16 січня 2014 року № 719-VII, що набрав чинності з 1 січня 2014 року (п. 1 Прикінцевих положень Закону) такі обмеження не встановлені.

Натомість на підставі Закону України від 31 липня 2014 року «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», який набув чинності 3 серпня 2014 року, «Прикінцеві положення» Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» були доповнені п. 6-7, за яким було встановлено, що норми і положення ст. ст. 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст. ст. 5, 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2014 рік.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2014 року по 2 серпня 2014 року є чинними і підлягають застосуванню норми Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" без будь-яких обмежень.

За таких обставин, коли підзаконний нормативний акт суперечить Закону, обмежуючи права громадян визначені останнім, застосування зазначених постанов неможливе.

На підставі викладеного, розмір нарахованих відповідачами соціальних та пенсійних виплат не відповідає кратному розміру мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, а тому вимога про їх нарахування та виплату в розмірах, визначених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", підлягає задоволенню в межах наданих доказів.

Відповідно до ст.256 КАС України негайно виконуються постанови суду про:

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць.

Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5, 6 частини першої статті 183- 2 цього Кодексу.

У відповідності до ст.267 КАС України суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов'язати суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Від сплати судового збору позивач звільнена згідно п.10 ст.5 Закону України «Про судовий збір».

Керуючись ст.ст. 8-11, 18, 71, 122, 160, 161, 162, 183-2, 256, 267 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Позов задовольнити повністю.

Зобов'язати управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі провести ОСОБА_1 донарахування та виплату за період з 01.01.2014 року по 30.06.2014 року:

-підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення щомісячно у відповідності до ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", виходячи з розміру 2-х мінімальних заробітних плат, встановленій законом про Державний бюджет України на відповідний рік, щомісячно;

-додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров'ю у відповідності до ст. 50 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ", виходячи з розміру 75% мінімальної пенсії за віком, яка дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний рік, щомісячно;

-щомісячної компенсації в разі втрати годувальника у відповідності до ст.52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ", виходячи з розміру 50 % мінімальної пенсії за віком, яка дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, щомісячно,

Зобов'язати управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації провести ОСОБА_1 донарахування та виплату за період з 01.01.2014 року по 30.06.2014 року щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у відповідності до ст.37 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ", виходячи з розміру 40% від мінімальної заробітної плати встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік та щорічної допомоги на оздоровлення як інваліду 2 групи, захворювання пов»язане з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, згідно ст. 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " за квітень 2014 року в розмірі п»яти мінімальних заробітних плат встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Зобов'язати управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі та управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації виконати постанову негайно у межах суми платежу за один місяць та подати звіт про виконання судового рішення протягом 1 місяця з дня набрання постановою законної сили.

На постанову суду до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Овруцький районний суд може бути подана апеляційна скарга на протязі 10 днів з дня отримання копії постанови, з одночасним направленням копії скарги до Житомирського апеляційного адміністративного суду особою, яка її подає.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя: С. С. Невмержицький

Немає коментарів:

Дописати коментар