Законопроект № 4502 від 21.04.2016

Проект вносять
народні депутати України

Д.Є. Добродомов
(посвідчення № 313)
Б.М. Матківський
      (посвідчення № 319)
О.С. Мусій
      (посвідчення № 322)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, із наступними змінами) такі зміни:

1) Статтю 56 Закону викласти у такій редакції:

Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби)

1. Час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб": до 1 січня 1988 року - у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року - у полуторному розмірі (у тому числі за списком № 1). З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, які приймали безпосередню участь у ліквідації аварії, віднесені до категорій 1, 2, 3 та особи, що були евакуйовані і відселені із зони відчуження до 1 січня 1991 року, віднесені до категорій 1 і 2, за умови стажу роботи не менш як: чоловіки - 20 років, жінки - 15 років, із збільшенням пенсії на один процент розміру пенсії за кожний рік роботи понад встановлений цим пунктом стаж. У всіх випадках пенсія не може бути нижчою за один і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

3. Громадянам, віднесеним до категорій 1, 2  і  3 надається статус ветерана праці за умови наявності у них стажу роботи на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті (у жінок - 25 років, у чоловіків - 30 років).

2) Статтю 57 Закону викласти у такій редакції:

Стаття 57. Особливості  обчислення середньомісячного заробітку

Обчислення середньомісячного заробітку здійснюється, за бажанням особи,  що звернулася за призначенням пенсії, відповідно до цього Закону.

Середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії визначається за будь-які 30 днів поспіль із періоду, в якому особа працювала  на території зони відчуження, незалежно від кількості відпрацьованих у цей період днів безпосередньо у зоні відчуження із розрахунку середньомісячного середнього заробітку у країні, а саме:

у 1986 році -  179 крб.
1987 році – 185,01 крб.
1988 році – 199,79 крб.
1989 році – 217,74 крб.
1990 році – 248,4  крб.

із нарахуваннями усіх обов’язкових кратних доплат, премій та іншого, передбаченого законодавством на час ліквідації аварії. Дані нарахування уніфікуються і додаються у повному розмірі до розрахункової заробітної плати незалежно від того, чи були вони фактично вчасно виплачені. 

Для евакуйованих розрахунок робиться за час фактичного впливу іонізуючого випромінювання, виходячи із норми – 1 робоча зміна – 8 годин перебування в зоні відчуження, кратність оплати розраховується виходячи із розрахункових рівнів опромінення.

Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України. 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік передбачити фінансування, необхідне для реалізації положень цього Закону.

Голова Верховної Ради 
           України                                                                          А.В. Парубій


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту «Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Указом Президента України оголошено 2016 рік Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи, адже саме у цьому році наступають тридцяті роковини катастрофи.


Сьогодні в Україні проживають:


Пенсійне забезпечення осіб, котрі постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження визначається Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-12 та іншими законодавчими актами України. Внаслідок внесення несистемних змін та за відсутності консолідації цих змін у різних законах на сьогодні, через 30 років після аварії, створилась ситуація, коли тільки в Єдиному реєстрі судових рішень знаходиться понад 120 тисяч судових справ стосовно нарахування пенсій чорнобильцям, десятки тисяч справ розглядаються Європейським судом із прав людини, біля 17% учасників ліквідації аварії мають пенсію меншу мінімальної. Усі зміни, внесені до первісної редакції Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-12 стосувалися в основному покращення пенсійного забезпечення лише однієї категорії потерпілих і урізали права інших категорій. Сьогодні пільгова пенсія учасника ліквідації аварії на ЧАЕС 2-3 категорії в декілька разів менша (за трактуванням Пенсійного фонду) його пенсії за віком.

Внаслідок різного трактування норм Закону усі пенсіонери, котрі на момент аварії були молодшими 30 років, сьогодні можуть скористатись своїми пільгами тільки в судовому порядку, тоді, коли старші за віком ліквідатори аварії отримали пільги в значно більших обсягах і без судових рішень, на основі прямих норм закону.  

2. Цілі і завдання прийняття акта

Даний Закон покликаний усунути спірні моменти та відновити дію пільг у пенсійному забезпеченні 2 і 3 категорій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження із врахуванням того, коли, де і скільки відпрацювала дана особа в зоні відчуження, що й визначається, як основна умова призначення та розміру пенсій.
На сьогодні основною умовою є відсоток втрати працездатності, встановлений експертними комісіями, практично без врахування рівня небезпеки та  потенційно отриманої шкоди. Щоб пройти шлях прив’язки захворювання до робіт із ліквідації наслідків аварії, чорнобильцям потрібно пройти довгий, складний та коштовний шлях, для чого у більшості чорнобильців нема ні здоров’я, ні відповідних матеріальних засобів.

3. Загальна характеристика і основні  положення проекту акту

Проектом акту передбачається:

1) Уточнити ст. 56 Закону щодо пільги із обчислення стажу роботи (служби) та ст. 57. Закону щодо пільг по обчисленню середньомісячного заробітку, оскільки склалась ситуація, що за однакову роботу і час в зоні відчуження громадяни отримують пенсійні виплати, котрі відрізняються в рази.

2) Усунути із закону норми, котрі призвели до чисельних судових розглядів, що в значній мірі призвело до перевантаження судів України однаковими за змістом справами.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють: Конституція України, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект акта потребує додаткових коштів Державного бюджету України у розмірі 58,4 млн. грн. на рік виходячи із наступних фінансово-економічних розрахунків.
Зазначені видатки пропонується Кабінетові Міністрів України врахувати при розробці проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Кількість осіб, які отримують пенсію, нижче мінімальної


6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття акта дозволить внести справедливість у порядок призначення та нарахування пенсій, позбавить чорнобильців від потреби розшукувати документи давно ліквідованих підприємств, практично ліквідує підстави для звернення до судів, вирішить питання пенсійного забезпечення солдат строкової служби, котрі тільки починають звертатись за призначенням пенсій, встановить однакові правила призначення пенсій для ліквідаторів та евакуйованих, зменшить навантаження на медичні заклади, адже зніме величезну різницю в пенсійному забезпеченні 1-ї і всіх інших категорій. 

Прийняття запропонованих змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» було би гідним вшануванням героїв-ліквідаторів та постраждалих від аварії.

Народні депутати України
                                                      
Д.Є. Добродомов
        (посвідчення № 313)
 Б.М. Матківський
      (посвідчення № 319)
О.С. Мусій
      (посвідчення № 322)
     
         29 коментарів:

 1. Это вполне справедливо, если как в ст.57 данного проекта при честном соблюдении будут осуществляться начисления всех обязательных кратных доплат, премий и прочего, предусмотренного законодательством на время ликвидации аварии.
  И это начисление я так понял, будет осуществлять Пенс фонд по НПА, разработанного на основании 2п. Заключительного положения.
  И самое главное это положение закона избавляет ликвидатора от предоставления справки, а значит и злополучных мытарств , которые бывали у многих, чтобы получить справку с полноправным начислением заработка за работу в зоне отчуждения.
  Может кто- то видит данный законопроект не так как я. Тогда поясните причину...

  ВідповістиВидалити
 2. СКАЖУ СУТЬ МОЕЙ ПЕНСИИ И МНОГИХ ТЫСЯЧ ТАКИХ ИНВАЛИДОВ ,ПОЛУЧАЮЩИХ МИНИПЕНСИИ: работал в зоне 3 месяца, зарплата начислена с разбивкой по месяцам в ОДНОЙ ведомости+отпускные. Предприятие ликвидировано, М С П дает справку - хрень, зарубая даже то, что есть в ведомости, ПФ в упор не видит начислений в ведомости, требуя разбивки по месяцам! Судя по этому новшеству, реформаторы, не вникнув? в суть наших проблемм , опять отправляют нас в суды?!!!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Справки про заробіток із бухгалтерії не потрібно ЗОВСІМ. Те, що Ви отримали чи не отримали - не має ніякого значення. Вам порахують те, що Ви мали отримати, враховуючи кратність, надбавки, премії і т.д., базуючись із середнього по СРСР заробітку. І із вибраного Вами періоду 30 днів ( не обовязково в одному місяці, приміром із 15 червня по 15 липня)розрахують пенсію. Причому пенсійний матиме готову формулу, до якої своєї отсебятини вносити не може. Чим більше у Вас кратної оплати, чим більше відпрацьованих днів у той період - тим більша пенсія.

   Видалити
  2. Діючий закон робить великі преференції для тих, хто відпрацював 1 (один) день у 3-й зоні (або має такі документи). Якщо у людини багато днів у різних зонах - пенсія автоматично знижується. Ці зміни таку ситуацію усувають. Плюс до того, коли один ліквідатор відпрацював із 25 травня по 5 червня, а інший із 1 червня по 10-те при всіх інших однакових умовах, то другий мав пенсію мінімум у півтори разів більшу за першого. Для того і вводиться поняття 30 днів поспіль замість календарного місяця. Чому 30-ть? Бо на початках, у 1986 році за місяць ліквідатори набирали нормативну дозу. У травні набирали за 10-15 днів. А та сама доза за 180 днів сприймається організмом набагато легше, ніж за короткий термін. Десь от із таких міркувань... Тому і 30 днів, однакових для всіх. Ось тільки ліквідатору дано право самому вибирати отих тридцять днів підряд. Вибирає той період, який є найвигіднішим для нього, а не для пенсійного.

   Видалити
 3. А как же для вдов будет исчисляться пенсия? Сейчас от заработка по 1210 -ст. 54 ч.1, а если этот проект примут?

  ВідповістиВидалити
 4. Т.е изменения 56,57 статьи, 54-я ч.1-я в силе, а это пост. 1210! Предоставляют выбор или по своей з/плате или по рассчитанной, которая, конечно, будет меньше!

  ВідповістиВидалити
 5. У меня все справки есть,о зароботке в третей зоне,пф неперещитывает пенсию по зароботку на чаэс,получаю минималку,в пф обьясняют что по решению кабмина нет перерасчета

  ВідповістиВидалити
 6. Зміни стосуються 2 і 3 категорій. Якщо комусь із першої буде вигідно розрахувати свій заробіток по цьому принципу (була мала зарплата, втрачені первинні документи в бухгалтерії, не виплатили свого часу все, що належалося і т.п.) - може скористатися зміненою ст.57.

  ВідповістиВидалити
 7. На какую пенсию расчитывать по этому законопроекту 20 лет общего стажа 10 выездов 3 зона 1986 год.

  ВідповістиВидалити
 8. На какую пенсию расчитывать по этому законопроекту 20 лет общего стажа 10 выездов 3 зона 1986 год.

  ВідповістиВидалити
 9. І хто не дає Кабміну застосувати оновлену ст.57 в постанові 1210?
  Ще раз наголошую - проект в ПЕРШУ чергу стосується срочників і ліквідвторів, котрі на момент аварії були молодшими 30-ти років (2 і 3 категорія). Усі старші ліквідатори скористалися і 56-ю статтею, і іншими. Від усіх молодих вимагають стажу 35 років, інакше пенсія 949 грн. А 57-му саттю вони зарубають, бо тоді могли б злетіти із пенсій по 10-15 тис усі одноденки. Ніхто не має гарантії, що наступний уряд ( а може і цей) не буде розумним.
  Щодо пенсії Михайла Івановича. По- перше, чи піде уряд на перерахунок вже призначених пенсій? Ще те питання. По друге, якби можна було б виписати універсальну формулу - думаю, автори виклали б її у законі. Були ще і інші фактори. Коли і де, у якому статусі працювала людина. Одна справа військовий, інша - цивільний, котрому ще і вихідні додатково оплачувались, і понаднормові. Є багато нюансів, котрі будуть враховані при адаптації принятого закону. Наразі він тільки розпочав свій шлях і ще невідомо, чи дійдедо сесійної зали.
  На мою думку, принципи, закладені у цьому законопроекті, могли б бути використані у майбутньому новому законі, щодо прийняття якого прозвучали заяви нового міністра.

  ВідповістиВидалити
 10. Какая разница если нет документов нет предприятия есть 3 зона, а гражданским не легче и выходные и сверхурочные практически невозможно доказать сейчас, если и есть предприятие.

  ВідповістиВидалити
 11. Проблема 1 дня - це не проблема постанови 1210, а проблема 57-ї статті нашого закону, котру й пропонується змінити. Якщо змінити 57-му статтю в такому вигляді, як тут викладено, то і 1210 втрачає свою демонічну дію саме в цьому сегменті. Невже не зрозуміло?

  ВідповістиВидалити
 12. Это - очень интересно !
  Хочу напомнить - "СЧУ" - дождалось 30-й годовщины , наполучало грамот и медалек от властей , а теперь снова всех зазывает на - "АКЦИЮ" - " ... безстрокову Всеукраїнську акцію протесту чорнобильців 12 травня 2016 року о 09.00 годині біля будівлі Верховної Ради України ... " ...
  Я с ними - "медалек" не получал !!!
  Всем - ЗДОРОВЬЯ !!!
  "КАСКАДЁР".

  ВідповістиВидалити
 13. Чи так страшна 1210?
  В мене склалось враження, що про оту пресловуту постанову 1210 більшість її критиків і непримиримих противників чули тільки із чужих слів. І хоч вона, практично, не має відношення до обговорюваного законопроекту, все ж таки давайте розглянемо, що воно таке.
  Отож, основна її складова – формула розрахунку пенсії.
  Кв
  П = Зс х Кзс х ----,
  100%

  де П - розмір пенсії;

  Зс - середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ); ( це становить 928, 81 грн, для прикладу за 2007 рік у випадку осучаснення це було б 1197,91 грн, а за 2008 рік - 1573,99 грн, тому важко зрозуміти тих чорнобильців, котрі виступають проти осучаснення).

  Кзс - середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який
  враховується під час обчислення пенсії;

  Кв - розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

  Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який
  враховується під час обчислення пенсії (Кзс), визначається за
  формулою

  Ск
  Кзс = ----,
  К

  де Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (Кз1 + Кз2 + Кз3 +
  + ... + Кзn) за кожний місяць роботи в зоні відчуження у
  1986-1990 роках;

  К - кількість місяців, за які розраховано коефіцієнти
  заробітної плати.

  Оскільки К у нас буде 1 (1 місяць або 30 днів), то автоматично заробіток за той місяць і стане заробітком для обчислення пенсії, тобто Ск.
  У нашому випадку формула виглядала б так
  П (розмір пенсії) = 928.81 х (коефіцієнт заробітної пати за 30 днів роботи, виходячи із середнього по СРСР, тобто завжди більший 1)х (коефіцієнт стажу, котрий для інвалідів рівний % втрати працездатності розділеному на 100, приміром, для 70% втрати працездатності це буде 0,7).


  Щоб збільшилась пенсія, потрібно, щоб збільшилась хоча б одна із складових формули.


  А для 2-3 категорій –


  Кс - коефіцієнт страхового стажу;
  См - сума місяців страхового стажу;
  Вс – 1,35 (величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках). Вс – це своєрідний коефіцієнт, розрахований із того, що за три роки сплати страхових внесків людина має заробити собі один рік пенсійних виплат. Розраховується, виходячи з того, що пенсіонер має прожити на пенсії 14 років.

  ВідповістиВидалити
 14. Зрозуміло, що більшості наших ліквідаторів із наведеного допису абсолютно нічого не зрозуміло.
  Тому спробуємо здійснити конкретний примірний розрахунок, наприклад для випадку Михайла Івановича.
  Маємо 10 днів, відпрацьованих у 3-й зоні небезпеки.
  Автоматично він отримує коефіцієнт 1 . Далі 10 днів х 5 = 50 днів.
  50 +(24,5-10)=14, 5 разом для коефіцієнту заробітку йому буде взято 64,5 дні. Або 64,5:24,5= 2,63
  Плюс премія згідно постанови від 10 червня 1986 р. N 207-7 400 крб. Це нам дає додаток до коефіцієнту заробітку 400:179=2,23.
  Разом Кз 2,63+2,23= 4,86
  Підставляємо у формулу розрахунку
  Є два варіанти
  1-й для 1-ї категорії (допустимо, у нього 2 група і 70% втрати працездатності, незалежно від року виходу на пенсію)
  Тоді П = 928,81 х 4,86 х 0,7 = 3160 грн.
  При осучасненні по 2007 році
  П = 1197,91 х 4,86 х 0,7 = 4075,29 грн.
  Для 2-ї категорії при стажі 20 років і часу виходу на пенсію у 2009 році
  П = 1650,43 х 4,86 х 0,27 = 2166 грн. ( ще потрібно порахувати її збільшення за рахунок індексації, приблизно вийде біля 2,5 тис на сьогодні по мінімуму.

  Де 0,27 – коефіцієнт трудового стажу за 20 років роботи. Якби було 30 років, то Кс був би рівним 0,405, а пенсія, відповідно, 3 249 грн. Та ще 10% пенсії, 325 грн, додасться за 56 ст, як перевищення стажу у 20 років. Разом 3584 грн.
  У сьогоднішніх умовах пенсія солдата- срочника при 10 днях роботи у 3 зоні в 1986 році буде 949 грн.
  Є багато нюансів, тому робити однозначні розрахунки не варто. Але приблизно картина буде виглядати таким чином. Якщо будуть враховані всі обов’язкові доплати, пенсія буде значно вищою, особливо для 1-ї категорії. Хоч опір кабмін чинитиме шалений.
  Прошу всі несприйняття щодо розрахунків скеровувати Кабінету міністрів. Я ж вважаю пропоновані зміни і механізми набагато справедливішими від існуючих. Буду радий конструктивним пропозиціям і зауваженням.
  Ярослав , ліквідатор 1-ї категорії.

  ВідповістиВидалити
 15. Злочинна постанова 1210 відповідає Закону. Не внісши змін у ст.57, Ви нічого не поміняєте.
  Для довідки про ст.54.
  Ось редакція 1991 року
  Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до
  категорії 1, та у зв'язку з втратою годувальника

  Пенсії по інвалідності, що настали внаслідок каліцтва чи
  захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок
  Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням
  громадянина із заробітку, одержуваного за роботу у зоні відчуження
  в 1986-1987 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який
  визначається згідно з законодавством, але не нижче розмірів,
  передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення". При
  цьому пенсія по інвалідності учасникам ліквідації наслідків аварії
  на Чорнобильській АЕС, які у 1986 році безпосередньо на станції
  брали участь у роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, не
  може бути нижчою: по I групі інвалідності - семи мінімальних
  заробітних плат, по II групі інвалідності - п'яти мінімальних
  заробітних плат, по III групі інвалідності - трьох мінімальних
  заробітних плат.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Зверніить увагу на таке
   пенсія по інвалідності учасникам ліквідації наслідків аварії
   на Чорнобильській АЕС, які у 1986 році БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА СТАНЦІЇ
   брали участь у роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії.
   Почитайте статут СЧУ. Це організація, створена працівниками ЧАЕС для захисту своїх інтересів. То чому Вас так дивує все, що виходить від керівництва СЧУ? Забезпечили себе, сусідів, дружин. Тепер пора і про внуків подумати.

   Видалити
 16. Ярослав твердит: не такая уж плохая постанова 1210! Сама судите: хорошая при идеальных условиях! почему есть минимальщики и максимальщики? Максимальщики- это ликвидаторы у которых сошлись ? ( так ли это? или опять купили справки?)все требования по 1210, но если глубоко копнуть, например,лицевые счета -на основе которых выдаются справи о з/плате, есть не у каждого, то и они будут получать минималку! У минимальщиков : отсутствуют 1. справки из архива МО Украины, т.е есть , но с отпиской сочиненной Азировым " в связи высокой зараженностью документы уничтожены!" " 2. есть в архивах р/пл ведомости, но нет разбивки по месяцам, ПФ не воспринимает эту з/плату. В архивы, на предприятия в 2010году! был дан тайный приказ Азирова уничтожить документацию по чернобыльцам, что и было успешно выполнено под видом уничтожения якобы документов без табельных номеров! Кто хоть немного знаком с табуляграммами по З\плате, там начисление производилось только по таб. № с указанием фамилии и прочие данные по этому работнику. Сам лично убедился , сравнив даты и оставшиеся несколько ведомостей в архиве, ну попалась молодая, неопытная архивариус и все выложила! Но от этого мне не легче, получаю минималку, хоть вроде и з/плата есть и справка из архива МО! Т.Е сначала уничтожили документы, а потом издали 1210! А постанова в целом для ликвидаторов, НО, получилось как всегда ...!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Анатолій.
   Із цими змінами не потрібна ні довідка про зарплату, ні особові рахунки, ні табуляграми. Достатньо однієї Вашої архівної довідки.
   А постанова 1210 - це наш Чорнобильський закон, ось тільки трудовий стаж замінений відсотком втрати працездатності. Ліквідуйте 1210 і будете отримувати пенсію в залежності від трудового стажу. Іншого механізму розрахунку на сьогодні нема. Якщо відміняєте - пропонуйте щось адекватне взамін.

   Видалити
  2. А постанова 1210 - це наш Чорнобильський закон...
   Це Ваш Чорнобильський закон категорїї 1

   Цей Порядок визначає механізм обчислення пенсій по
   інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і
   пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської
   катастрофи відповідно до статей 54 і 57

   А як бути ліквідаторам 2,3 категорий Та ще й зарплати за 1987 рік (тільки за 1987) немає??

   Видалити
 17. Друзья ...
  Так Вы на - "акцию" двенадцатого числа - пойдёте ?
  С уважением !
  "КАСКАДЁР".

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. кто соберает эту акцию,какие требование,или снова все будут тянуть одеяло на себя,доказывая кто большой ликвидатор

   Видалити
 18. А як будуть виглядати справи з солдатами строковиками? Особисто був декілька днів у травні а потім з початку червня і майже до кінця вересня безперервно. Яка зарплата у солдата? Отож... ні стажу ні зарплатні ані кратності. Одержую мінімальну по 2 групі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Якщо тридцять днів безперервно. Ще залежить від зони небезпеки, де був у Зоні відчуження. Візьмемо по мінімуму, 1-ша зона, 3-х кратна оплата. 3х30=90. Розділити на 25,4. К заробітку рівний 3,54. Премія 400 крб - ще 500:179=2,79, разом 6,33
   При робочому стажі 30 років коефіцієнт стажу рівний 12х30х/1,35х100=0,266
   На пенсію виходить цього року. За три минулі роки середня пенсія для обчислення (приблизна,не хочеться рахувати) 3200 грн.
   3200 х 6,33 х 0,266 = 5388 грн додаємо 10 відсотків за оновленою 56 статтею 140 грн. Разом понаде 5 500 грн. При роботі у більших зонах заробіток ще вищий.

   Видалити
  2. Не дочитав, що по другій групі. Тут ще простіше. Замість 0,266 буде 0,7 при 70% втраті працездатності. Але базова зарплата по 2006 році - 928,81 х 6,33 х 0,7 = 4 116 грн. По інвалідності менша. Якщо б по 2007 році, то 1197,91 х 6,33 х 0,7 = 5 308 грн. При осучасненні пенсія зростатиме. Якби по 2015 році то 3200 х 6,33 х 0,7 = 14 179 грн. Врахуйте, що не додавав пенсію за втрату здоровя.

   Видалити
  3. Хитроззроблені депутати одним махом перекреслиил надіїїс десятків тисяч громадян потерпілих 4 категоріїї які могли покращити пенсійне становище використовуючи старий закон . Собі вони виплати хороші призначили

   Видалити