Щодо щорічної допомоги на оздоровлення


                                                                                          Справа № 201/9691/14а
Провадження №2а/201/277/2014


         ПОСТАНОВА
          ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


04 серпня 2014 року                                                                       м. Дніпропетровськ


          Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська  Демидова С.О., розглянувши в порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради про визнання дій протиправними та  стягнення недоплаченої щорічної компенсації на оздоровлення, -
    
   ВСТАНОВИВ:

           21 липня 2014 року позивач звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з адміністративним позовом, в якому просить суд визнати дії відповідача в частині не донарахування та недоплати разової щорічної допомоги на оздоровлення у відповідності до ст. 48 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» протиправними та стягнути з відповідача недоплачену щорічну компенсацію на оздоровлення за 2014 рік у сумі 5990 грн. у відповідності до ст. 48 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; допустити негайне виконання постанови суду в цілому. В обґрунтуванні своїх позовних вимог позивач посилається на те, що він є учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС другої категорії. В травні 2014 року позивач отримав допомогу на оздоровлення за 2014 рік в розмірі 100 грн., що не відповідає положенням ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 10 липня 2014 року позивач звернувся до відповідача з заявою з приводу недоотримання допомоги, на що отримав відповідь про те, що допомога на оздоровлення за 2014 рік призначена вірно і виплату проведено в повному обсязі. Такі дії відповідач позивач вважає неправомірними.    
               31 липня 2014 року до суду надійшли письмові заперечення відповідача, відповідно до яких щорічну допомогу на оздоровлення за 2014 рік позивачу було виплачено у травні 2014 року відповідно до п.1 постанови № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в розмірі 100 грн.  
          Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 6 КАС України  кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. У випадках, установлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Згідно ст.11  КАС України  розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Відповідно до ч. 1 ст. 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставах яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.
Частинами 1, 2 ст. 71 КАС України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Судом встановлено, що ОСОБА_1 є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії відповідно до посвідчення серія НОМЕР_1 та має право на пільги і компенсації, встановлені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Згідно довідки про отримання допомоги ОСОБА_1 було призначено та виплачено щорічну компенсацію на оздоровлення як ліквідатору на ЧАЕС за 2014 рік в розмірі 100 грн.  
10 липня 2014 року ОСОБА_1 звернувся до УПСЗН Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради з заявою з приводу отримання  допомоги на оздоровлення за 2014 рік в розмірі 100 грн. Листом від 16 липня 2014 року УПСЗН Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради позивачу повідомлено про неможливість зробити перерахунок допомоги та виплатити матеріальну допомогу у її збільшених розмірах.
Відповідно до підпункту 11 пункту 28 розділу ІІ Закону України «Про Державний бюджет    на    2008    рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» текст статті 48 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»    було    викладено в наступній редакції: «Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України».      
За Рішенням    Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008, зазначені вище зміни, внесені Законом України «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» до Закону 796-XII, визнані    неконституційними.
Згідно із ч. 2 ст. 152 Конституції України, закони, інші правові акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу з дня ухвалення Конституційним судом рішення про їх неконституційність.    
Отже, на час виникнення спірних правовідносин, статтею   48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено виплату щорічної допомоги на оздоровлення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії - у розмірі 5 мінімальних заробітних плат.
Згідно частини 7 статті 48 Закону України   «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено, що розмір мінімальної заробітної плати для обчислення щорічної допомоги на оздоровлення визначається на момент виплати.
Кабінетом Міністрів України 23 листопада 2011 року була прийнята постанова № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», відповідно до пункту 2 якої зобов'язано Пенсійний фонд України    забезпечити здійснення перерахунку пенсій, призначених особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до набрання чинності цією постановою, за матеріалами пенсійних справ. Зазначеною постановою Кабінетом Міністрів України не встановлено порядок і розмір виплати допомоги на оздоровлення відповідно до ст. 48 Закону № 796.
Виходячи із загальних засад пріоритетності законів над підзаконними актами, при визначенні розміру виплат застосуванню підлягають положення статті 48 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Відповідно до ч. 4 ст. 9 КАС України, у разі невідповідності нормативно-правового акта   Конституції України, Закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.
У разі невідповідності нормативно-правового акту Конституції України, Закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вишу юридичну силу. Отже, у спірних правовідносинах Закон має вищу юридичну силу ніж постанова КМУ.
Слід зазначити, що Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» не містить обмежень щодо застосування ст.48 Закону України   «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Враховуючи викладене, дії відповідача стосовно виплати ОСОБА_1 щорічної допомоги на оздоровлення за 2014   рік в розмірі меншому, ніж передбачений ст. 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» слід визнати протиправними.
Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»   передбачено розмір мінімальної заробітної плати в 2014 році   у місячному розмірі - 1218 гривень. Отже, на користь ОСОБА_1 з відповідача слід стягнути недоплачену суму щорічної допомоги на оздоровлення за 2014 рік в розмірі 5990  гривень (1218 грн. х 5 - 100грн) .
          Відповідно до п.2 ч.1 ст.183-2 КАС України скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.
          За результатами розгляду справи, оцінивши повідомлені позивачем обставини, перевіривши матеріали справи що надійшли до суду, суд вважає, що є достатньо підстав для прийняття законного та обґрунтованого судового рішення.
          Факти, встановлені судом, та відповідні їм правовідносини підтверджуються наявними доказами.
          Щодо вимог позивача в частині допустити негайне виконання постанови суду в повному обсязі, суд не знаходить достатніх підстав для їх задоволення.  
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 25, 33, 46 Конституції України, ст.ст.6-11, 71,99, 256 КАС України суд,
              
   ПОСТАНОВИВ:
          
          Адміністративний позов  ОСОБА_1 до Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради про визнання дій протиправними та  стягнення недоплаченої щорічної компенсації на оздоровлення - задовольнити.
Визнати дії Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради в частині не донарахування та недоплати разової щорічної допомоги на оздоровлення у відповідності до ст. 48 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» протиправними.
Стягнути з Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради на користь ОСОБА_1 недоплачену щорічну компенсацію на оздоровлення за 2014 рік у сумі 5990 грн. у відповідності до ст. 48 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».            
          Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку  протягом 10 днів з дня отримання копії постанови шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя                                                                                                              С.О. Демидова

ДЖЕРЕЛО

Немає коментарів:

Дописати коментар