Учасник бойових дій має статус "чорнобильця": одну чи дві відпустки надавати

Позиція Мінсоцполітики: працівник має право на одну відпустку за його вибором. Однак редакція журналу «Кадровик-01» має іншу позицію з цього питання

Мінсоцполітики в листі від 18.08.2016 № 454/13/116-16 зауважило, що працівник, який має статус учасника бойових дій (інваліда війни) і одночасно є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи першої чи другої категорії, має право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати відповідно до одного законів (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі — Закон № 796) та Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII; далі — Закон № 3551) за його вибором.

Свою позицію Мінсоцполітики аргументує тим, що додаткова відпустка особам, віднесеним до першої та другої категорій (п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону № 796), і додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни (ст. 16-2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) та ст. 12, 13 Закону № 3551) не належать до щорічних відпусток та є пільгами, гарантованими державою. Пільговик, який має одночасно право на пільги та компенсації, передбачені різними законами, користується пільгами та компенсаціями за своїм вибором відповідно до одного з них (ст. 60 Закону № 796).

Однак надання «чорнобильської» відпустки та ненадання у зв’язку з цим додаткової відпустки як учаснику бойових дій (інваліду війни) суперечить Закону про відпустки та Закону № 3551, оскільки означені закони не містять жодних обмежень щодо умов надання додаткової відпустки учасникам бойових дій та інвалідам війни.

До того ж, зауважимо, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22 Конституції України). Зміни, якими надано право на додаткову відпустку окремим категоріям ветеранів війни, внесені до Закону про відпустки та Закону № 3551 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» від 14.05.2015 № 426-VIII. Ненадання «чорнобильської» відпустки у зв’язку з тим, що працівнику раніше було надано за цей календарний рік додаткову відпустку, передбачену статтею 16-2 Закону про відпустки, свідчить про звуження обсягу існуючих прав працівника, як «чорнобильця», а відтак порушує його конституційні права.

Нагадаємо, що листи Мінсоцполітики мають роз’яснювальний, рекомендаційний характер та не можуть установлювати нових законодавчих норм.

Ольга Савченко, експерт MCFR: Кадри


http://www.kadrovik01.com.ua/news/1722-qqn-16-m9-09-09-2016-uchasnik-boyovih-dy-ma-status-chornobiltsya-odnu-chi-dv-vdpustki-nadavati

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 18.08.2016 р. N 454/13/116-16
Щодо права працівника, який є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відпустку як учасника бойових дій

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.

Згідно з пунктом 22 статті 20 та пунктом 1 статті 21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" особам, віднесеним до категорій 1 та 2, державою гарантовані компенсації та пільги, зокрема отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

Зазначена додаткова відпустка не віднесена Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" до виду щорічних відпусток (стаття 4 Закону України "Про відпустки"), а визначена як пільга та компенсація за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законом України від 14.05.2015 р. N 426-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни" було доповнено новими нормами Закон України "Про відпустки", Кодекс законів про працю України та Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", згідно з якими учасникам бойових дій та інвалідам війни надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Виходячи з норм Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (ст. 12, 13), вищезгадана відпустка є пільгою, гарантованою державою, та відповідно також не належить до виду щорічних відпусток, визначених статтею 4 Закону України "Про відпустки".

Згідно зі статтею 60 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" пільговик, який має одночасно право на пільги та компенсації, передбачені різними законами, користується пільгами та компенсаціями за своїм вибором відповідно до одного з них.

Тому, на нашу думку, працівник, який має статус учасника бойових дій (інваліда війни) і одночасно є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи першої чи другої категорії, має право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати відповідно до одного із вищенаведених законів за його вибором, оскільки ці пільги є однотипними.

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз'яснення (підпункт 103 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 423). Роз'яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.


Директор Департаменту                                 О. Товстенко


Немає коментарів:

Дописати коментар