Про призначення пенсії евакуйованій з 10-кілометрової зони відчуження

Народилася 19 жовтня 1968 р., проживала у м. Прип'ять, через аварію на Чорнобильській АЕС була евакуйована. Маю посвідчення потерпілої особи категорії 2, евакуйованої у 1986 р. із зони відчуження. У якому віці зможу вийти на пенсію? Які для цього потрібні документи?

М. Грищук, Запорізька обл.

Відповідь. За статтею 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон) особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене ст. 26, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 р.

Цією статтею Закону передбачено, що особам, евакуйованим з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 р., пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку на 10 років. а особам, евакуйованим із 30-кілометрової зони відчуження у 1986 р.. пенсійний вік знижується на вісім років.

Розпорядженням начальника ІДО Київської області від 02.05.86 р. № 09 було визначено 10-кілометрову зону відчуження, з якої евакуювали населення з 27 квітня до 3 травня 1986 р. Постановою ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 07.05.86 р. N9 524-156 було визначено 30-кілометрову зону, з якої проводили евакуацію населення з 2 травня до 28 серпня 1986 р.

Місто Прип'ять віднесено до 10-кілометрової зони відчуження.

Отже, у зв'язку з тим, що Ви у 1986 р. були евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження, Ваш пенсійний вік знижується на 10 років.

Жінкам, які народилися в період з 1 жовтня 1968 до 31 березня 1969 р. та які мають право на зниження пенсійного віку на 10 років, пенсія за віком призначається за досягнення віку 47 років шести місяців (тобто 19 квітня Ви досягли пенсійного віку).

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 (далі — Порядок).

Згідно з Порядком звернутися за призначенням пенсії особа може особисто або через представника, який діє від її імені на підставі посвідченої нотаріально довіреності. Крім того, якщо особа працює, заяву на призначення їй пенсії та потрібні для цього документи може до управління Пенсійного фонду подати уповноважена особа підприємства (установи, організації).

Заява може бути подана в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Днем звернення за призначенням пенсії вважається день, коли у відповідному управлінні Пенсійного фонду прийнято відповідну заяву (форма заяви затверджена додатком 2 до Порядку).

Документи, які подаються для призначення пенсії за віком До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

— про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

— про стаж (трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання тощо);

— довідка про заробіток за будь-які 60 місяців стажу роботи до липня 2000 р. (якщо особа бажає або якщо вона не має 60 місяців страхового стажу після липня 2000 р.).

До заяви про призначення пенсії за віком із застосуванням норм ст. 55 Закону, зокрема, особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (в тому числі евакуйовані громадяни) подають посвідчення потерпілого (евакуйованого) та довідку про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видану органами місцевого самоврядування (підприємствами, установами, організаціями). Евакуйованим із зони відчуження відповідна довідка видавалася обласною державною адміністрацією.

Крім того, особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Пунктом 4.1 Порядку визначено, що подані заяви реєструються в журналі реєстрації рішень у кожному територіальному управлінні, а самій собі, яка звернулася із заявою, видається розписка із зазначенням дати прийняття заяви, переліку одержаних і тих документів, яких не вистачає і які потрібно додатково подати у визначений строк. Крім того, під час приймання заяви майбутньому пенсіонерові видається пам'ятка.

Рішення про призначення пенсії

Право особи на одержання пенсії встановлюється на підставі всебічного, повного й об'єктивного розгляду всіх поданих документів. Для цього орган, що призначає пенсію, має право вимагати від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб дооформлення (у визначений законом тримісячний термін) додаткових документів, передбачених законодавством, а також перевіряти обґрунтованість їхньої видачі.

За пунктом 5 ст. 45 Закону документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше від 10 днів з дня їхнього надходження ухвалює рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

Якщо поданих документів для визначення права особи на призначення пенсії достатньо, пенсія призначається впродовж 10 днів з дня звернення.

Якщо поданих документів недостатньо, управління Пенсійного фонду під час приймання заяви письмово (у вигляді розписки) повідомляє заявника про те, які документи слід подати додатково. Про це і в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. За умови, що документи, яких не вистачало, будуть подані не пізніше від трьох місяців (із дня повідомлення про потребу їхнього подання), днем звернення за призначенням пенсії вважатиметься день прийняття заяви. А це впливає на дату, з якої буде призначено пенсію.

Так, якщо додаткові документи (зазначені в розписці) будуть подані до Пенсійного фонду у тримісячний строк, розмір пенсії переглядається з дати призначення пенсії. Якщо вони надійшли пізніше від зазначеного строку, пенсія перераховується на підставі заяви особи зі строків. передбачених ч. 4 ст. 45 Закону ( з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма потрібними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма потрібними документами подано ним після 15 числа) (п. 1.7 Порядку).

Призначення та виплата пенсій особам, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, провадиться відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Стаття 45 цього Закону передбачає, що пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше від трьох місяців з дня досягнення
особою пенсійного віку. Якщо звернення за пенсією відбулося пізніше — пенсію призначають з дня звернення.

Отже, щоб пенсію Вам призначили з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, до відповідного управління Пенсійного фонду Вам слід звернутися до спливу трьох місяців з дня досягнення Вами пенсійного віку (до 19 липня 2016 р.)

Роз'яснює начальник відділу з питань призначення пенсій 
Пенсійного фонду України 
Галина МАСТЮГІНА

Джерело: Призначення пенсії особі, евакуйованій в 10-кілометрової вони відчуження у 1986 р. // Праця i зарплата. - 2016. - 6 липня (№ 25). - С. 22. 

Немає коментарів:

Дописати коментар