З єдиного державного реєстру судових рішень

Справа № 527/1975/14-а

провадження № 2-а/527/80/14

ПОСТАНОВА
іменем України

       
02 вересня 2014 року суддя Глобинського районного суду Полтавської області Прикіпєлова Л.В. розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі Полтавської області про визнання дій протиправними, зобов»язання вчинити певні дії щодо нарахування та виплати з 01.01.2014 року щомісячної компенсації за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до вимог ст. 52,67 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, -

в с т а н о в и в:

Позивач звернулася до суду з зазначеним позовом та прохала суд, визнати дії Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі Полтавської області щодо відмови ОСОБА_1 в перерахунку та виплати щомісячної компенсації у зв»язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, як дружині померлого. Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі Полтавської області провести ОСОБА_1 нарахування та виплату відповідно до ст.. 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щомісячної компенсації за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірі 50 процентів мінімальної пенсії за віком з 01 січня 2014 року з урахуванням ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», виходячи із розрахунку мінімальної пенсії за віком, визначеної на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням проведених виплат. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги в судовому засіданні позивач, як на підставу їх задоволення, посилається на те, що вона є дружиною померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 року ОСОБА_2, смерть якого пов'язана внаслідок: аварії на Чорнобильській АЕС, що підтверджується експертним висновком від 26.03.2003 року Харківської міжвідомчої експертної комісії та перебуває на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України у Полтавському районі Полтавської області.

Позивач прохає справу розглянути у його відсутності в порядку скороченого провадження.

Відповідач надав письмові заперечення на позовну заяву ОСОБА_1, в яких прохав відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, посилаючись на обставини викладені в своїх запереченнях. Прохав справу розглянути у відсутності його представника.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов задоволенню підлягає з наступних підстав.  

Судом встановлено що позивачка  ОСОБА_1 є дружиною померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 року ОСОБА_2, смерть якого пов'язана внаслідок: аварії на Чорнобильській АЕС, що підтверджується експертним висновком від 26.03.2003 року Харківської міжвідомчої експертної комісії та перебуває на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України у Глобинському районі Полтавської області і з 01.01.2009 року їй призначена щомісячна компенсація за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У липні 2014 року позивачка звернулася до Управління Пенсійного фонду України в Полтавському районі Полтавської області з заявою нарахувати та виплачувати щомісячну компенсацію у розмірі 50 процентів мінімальної пенсії за віком, визначеної на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 01 січня 2014 року.

Листом від 21.07.2014 Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі Полтавської області відмовило позивачці щодо  перерахунку компенсації.

Частиною 1 статті 11 КАС України передбачено розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної впади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин,  щомісячна компенсація в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 процентів мінімальної пенси за віком незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.

Відповідно до експертного висновку від 26.03.2003 року Харківської міжвідомчої експертної комісії захворювання, що призвело до смерті чоловіка позивачки, пов'язано із роботою по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Згідно із роз'ясненнями викладеними в Постановах Пленуму Вищого адміністративного суду, від 16.03.2012,  № 4 "Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, що виникають у зв'язку із застосуванням статей 39, 48, 50, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"" судам необхідно звертати увагу на те, що у разі наявності колізій між нормами законів, що мають однакову юридичну силу, застосуванню підлягає той із них, який прийнято пізніше. Крім того, необхідно враховувати Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року N 3-рп/2012, яким дано тлумачення, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України під час вирішення справ про соціальний захист підлягають застосуванню тоді, коли вони видані у межах його компетенції на основі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів України. Ураховуючи особливість дії в часі закону про Державний бюджет України на відповідний рік, нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, виданий на його виконання, також діє у межах бюджетного року.

Відповідно до п. З Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та п. 4 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" установлено, що у 2012 та 2013 роках норми і положення статей 20, 21, 22, 23, ЗО, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012,2013 роки.

Рішенням Конституційного Суду України від 25.01.2012 року визначено, що в аспекті конституційного подання положення частини другої статті 96, пунктів 2.1,6 статті 116 Конституції України треба розуміти так, що повноваження Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання відповідного закону пов'язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у сфері соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та законів України. Суди під час вирішення справ про соціальний захист громадян керуються, зокрема, принципом законності. Цей принцип передбачає застосування судами законів України, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, виданих у межах його компетенції, на основі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів України.

З аналізу наведених норм вбачається, що визначення порядку та розмірів виплат зазначеним категоріям громадян у 2011,2012 та 2013 бюджетних роках делеговано Кабінету Міністрів України.

На виконання вищевказаних вимог Закону Постановами Кабінету Міністрів України № 745 від 06.07.2011 року та № 1210 від 23.11.2011 року були визначені розміри щомісячної компенсація за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до яких позивачці і була призначена компенсація.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" не передбачено повноважень Кабінету Міністрів України щодо регулювання норм і положень статті 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", застосування зазначеної Постанови було розраховано на бюджетний період в 2012 та 2013 бюджетних роках, а тому застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за спірний період є безпідставним.

Згідно з положеннями частини четвертої статті 9 КАС України у разі невідповідальності нормативно - правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

Отже, виходячи з пріоритетності законів над підзаконними. актами, при визначенні розміру щомісячної компенсації застосуванню підлягає стаття 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у відповідній редакції.

Розмір мінімальної пенсії за віком установлено статтею 28 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-1V "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно з якою мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму, встановленому для осіб, що втратили працездатність.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" визначений розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пленум Вищого адміністративного суду України у пункті 12 постанови №8 від 19.12.2011 року зазначив, що" пенсія є періодичним платежем, виплата якої, за загальним правилом, не обмежена у часі. Підвищення до пенсії, яке є додатковою виплатою особі, яка визнана такою, що має на нього право, нерозривно пов'язано з виплатою пенсії і також має не визначений у часі граничний термін виплати.

Отже, вирішуючи питання про зобов'язання нарахувати та виплатити відповідні періодичні платежі, суди, у разі відсутності спору про право особи на отримання підвищення до пенсії або встановлення такого права в судовому порядку, не мають підстав обмежувати орган, відповідальний за здійснення їх нарахування і виплати, певним часовим проміжком, якщо не відбулося змін у законодавстві".

За таких обставин суд дійшов висновку, що відповідачем порушено право на отримання щомісячної компенсації та щомісячної пенсії встановлені ст.. ст..  52, Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" з 01 січня 2014 року .

Відповідно до ч.1 ст.267 КАС України суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов'язати суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Керуючись ст.ст. 6,9,14,69,70,94,158-165,167, 183-2, 256 ч.2  КАС України, Конституцією України, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Законом України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування», суд, -

п о с т а н о в и в:

Адміністративний позов ОСОБА_1 - задовольнити

Визнати дії Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі Полтавської області щодо відмови ОСОБА_1 в перерахунку та виплати щомісячної компенсації за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірі 50 процентів мінімальної пенсії за віком, встановленої статтею 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", виходячи із розрахунку мінімальної пенсії за віком, визначеної частиною 1 статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" протиправними.

Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі Полтавської області провести ОСОБА_1 нарахування та виплату відповідно до ст.. 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щомісячної компенсації за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірі 50 процентів мінімальної пенсії за віком з 01 січня 2014 року з урахуванням ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», виходячи із розрахунку мінімальної пенсії за віком, визначеної на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням проведених виплат.

Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі Полтавської області подати звіт до суду першої інстанції про виконання судового рішення на протязі 1 місяця з дня набрання законної сили постанови суду.

Судовій збір в сумі 73,08 грн. стягнути з Державного бюджету України на користь ОСОБА_1

Постанова підлягає до негайного виконання.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Глобинський  районний суд Полтавської області, шляхом подання апеляційної скарги в 10-ти денний строк з моменту отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою,  яка її подає,  до суду апеляційної інстанції.  Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

          Суддя                                                                                Л. В. Прикіпєлова 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40624457

Немає коментарів:

Дописати коментар