Щодо зміни способу і порядку виконання судового рішення

Справа № 2-а-3463/11
Провадження № 6-а/316/33/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" вересня 2014 р.
Енергодарський міський суд Запорізької області

у складі головуючого судді: Курач І.В.,

при секретарі: Черкашиній О.О. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Енергодар Запорізької області подання відділу примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби ГУЮ у Запорізькій області, заінтересовані особи: боржник Управління Пенсійного фонду України в м. Енергодар, стягувач ОСОБА_2, про зміну способу і порядку виконання судового рішення, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло подання відділу примусового виконання рішень УДВС ГУЮ в Запорізькій області, в якому зазначено, що у відділі на примусовому виконанні знаходиться виконавчий документ №2-а-3463/2011 виданий Енергодарським міським судом 06.06.2014р. про зобовязання Управління Пенсійного фонду України в м. Енергодар провести перерахунок та виплату ОСОБА_2 основної державної пенсії в розмірі 8 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю у розмірі 75 % мінімальної пенсії за віком відповідно до ст. ст. 50,54, 51 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» починаючи з 01.04.2011 року до 22.07.2011 року.

Відповідно до ст. 25 Закону Украни «Про виконавче провадження» боржнику була надана можливість самостійно виконати рішення суду в строк до 25.06.2014р.

Листом від 29.07.2014р. боржник повідомив про неможливість виконання рішення суду у повному обсязі у звязку з відсутністю відповідних асигнувань.

Станом на 2012-2013р. коштів на виплату заборгованості управлінню не виділено.

У зв'язку з тим, що виконавчий лист містить необхідність виконати дії зобов`язального характеру без зазначення конкретної суми до стягнення з боржника, державний виконавець не має можливості виконати в примусовому порядку судове рашення.

Просять змінити спосіб і порядок виконання виконавчого документу №2-а-3463/2011 виданого 06.06.2011р. Енергодарським міським судом, з зобов'язання на стягнення з Управління Пенсійного фонду України в м. Енергодар на користь ОСОБА_2 основної державної пенсії в розмірі 8 мінімальних пенсій за віком та додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю в розмірі 75% мінімальних пенсій за віком, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» починаючи з 01.04.2011 року до 22.07.2011 року в сумі 15 864,36 грн.

В судове засідання представник Відділу примусового виконання рішень УДВС ГУЮ у Запорізькій області не з'явився, просить розглянути подання без його участі, про що зазначив в поданні.

Стягувач ОСОБА_2 повідомлений про день та час судового засідання, не з'явився, що не є перешкодою для розгляду подання.

Представник боржника УПФУ в м. Енергодар за довіреністю Горєлов О.С. підтримав письмові заперечення, відповідно до яких в задоволенні подання просять відмовити з наступних підстав. Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» не передбачено фінансування виплат надбавок, доплат та підвищення до пенсій з бюджету Пенсійного фонду, забороняється використання коштів Пенсійного фонду на цілі не передбачені цим Законом. У відповідності до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012р. № 4901, виконання рішень суду про стягнення коштів здійснюється Державною казначейською службою України. В п. 3 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ №845 від 03.08.2011р. ( нова редакція Постанови КМУ №45 від 30.01.2013р.), передбачено, що рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства. Таким чином виплату нарахованої суми ОСОБА_2 в сумі 15 864,36 грн. можливо провести виключно за рахунок коштів Державного бюджету України через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полутику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Дослідив матеріали подання та матеріали адміністративної справи № 2-а-3463/2011, суд приходить до наступного висновку.

Постановою Енергодарського міського суду від 22.11.2011р. Управління Пенсійного фонду України в м. Енергодар Запорізької області зобовязано провести перерахунок та виплату ОСОБА_2 основної державної пенсії в розмірі 8 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю у розмірі 75 % мінімальної пенсії за віком відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» починаючи з 01.04.2011 року до 22.07.2011 року.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 25.06.2013 року постанова Енергодарського міського суду Запорізької області від 22.11.2011 року залишена без змін.

Згідно перерахунку Управління Пенсійного фонда України в м. Енергодар, ОСОБА_2 підлягає виплата пенсії у розмірі 15 864,36 грн. заперіод з 01.04.2011 року до 22.07.2011 року.

Відповідно до ст. 14 КАС України, судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адміністратвиному суді, ухвалюється іменем України. Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до п.2 ч.4 ст. 105, п.2 ч.2 ст. 162 КАС України адміністративний позов може містити вимоги про зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії. У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про зобов'язання відповідача вчинити певні дії.

Зобов'язання, покладені на відповідача постановою від 22.11.2011року є позовними вимогами як обраним судом видом захисту порушених прав позивача, які суд задовольнив.

Головний державний виконавець у поданні фактично просить змінити не спосіб виконання постанови суду, а судове рішення по суті позовних вимог і вирішити додаткову позовну вимогу про стягнення коштів, яка не була предметом розгляду та дослідження адміністративного суду під час прийняття постанови від 22.11.2011року. В адміністративному судочинстві повноваження щодо зміни постанови суду в частині задоволення позовних вимог мають тільки адміністративні суди апеляційної та касаційної інстанцій (ст. 198, 223 КАС України).

Частиною першою статті 263 КАС України встановлено, що за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, що видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження - із заявою про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.

Підставою для застосування правил цієї норми є обставини, що перешкоджають належному виконанню судового рішення в адміністративній справі: ускладнюють його виконання або роблять неможливим. Для відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення такою обставиною може бути недостатність коштів на рахунку, стихійне лихо, для зміни способу чи порядку виконання судового рішення - неможливість виконання судового рішення внаслідок відсутності, пошкодження або знищення об'єкта стягнення або з інших причин.

Таким чином, для відстрочення, розстрочення виконання рішення та зміни способу його є такі підстави: для розстрочення та відстрочення - обставини, що ускладнюють виконання, а для зміни способу і порядку виконання - обставини, які роблять виконання неможливим.

Як вбачається з матеріалів справи, виконання постанови суду від 22.11.2011року неможливе через відсутність коштів, виплата яких буде здійснена за наявності відповідного фінансування з Державного бюджету України. Таким чином виконання постанови суду фактично можливе, хоча й за певних умов, тому відсутні підстави для задоволення подання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.263 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні подання відділу примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби ГУЮ у Запорізькій області, заінтересовані особи: боржник Управління Пенсійного фонду України в м. Енергодар, стягувач ОСОБА_2, про зміну способу і порядку виконання судового рішення - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя І. В. Курач

1 коментар:

  1. Треба швидко до 5 днів оскаржити рішення 1 інстанції подати апеляц скаргу (пофіг)яку Рішення тож не нужне яке прийме апеляц суд але від дня прийняття буде 6-місяців щоб подати в европ суд і виграти састифакцію а можливо і заборгованість ПОЛтАВА

    ВідповістиВидалити